ΥΠΠ: Επεκτείνεται την επόμενη σχολική χρονιά το Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε (Πίνακες)

ΥΠΠ: Επεκτείνεται την επόμενη σχολική χρονιά το Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε (Πίνακες)

H ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επεκτείνεται από την επόμενη σχολική χρονιά, σε 102 σχολεία, το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.).

Διαβάστε επίσης: «Ο εκφοβισμός δεν είναι μαγκιά» -Κύπριοι μαθητές ενώνουν τις φωνές τους μετά το θάνατο του Παναγιώτη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.), που έχει ως στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επεκτείνεται από την επόμενη σχολική χρονιά και θα καλύψει το 15,6% του μαθητικού πληθυσμού.

Με την επέκταση του προγράμματος, τα οφέλη του θα καρπωθούν συνολικά 102 σχολικές μονάδες και οι μαθητές/μαθήτριές τους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Λόγω της πετυχημένης πορείας υλοποίησης του προγράμματος, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πέτυχε την εξασφάλιση επιπλέον ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, κατά τον τελευταίο χρόνο, στα 36 εκατομμύρια, από 14 εκατομμύρια που είχαν αρχικά εγκριθεί.

Το έργο αυτή τη στιγμή αποτελεί το μεγαλύτερο έργο του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. άρχισε τη σχολική χρονιά 2015-2016, έχοντας ως κύριο σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και τους μαθητές και ως επιμέρους στόχους τη διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη μείωση της σχολικής αποτυχίας, της παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, το ΔΡΑ.Σ.Ε. υλοποιείται σε 96 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια/Λύκεια, Τεχνικές Σχολές), καλύπτοντας περίπου το 14% του μαθητικού πληθυσμού.

Από την επόμενη σχολική χρονιά 2019-2020 και μέχρι το 2023, η εφαρμογή του προγράμματος θα επεκταθεί, καλύπτοντας το 15,6% του μαθητικού πληθυσμού. Η επιλογή των 102 σχολικών μονάδων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έγινε στη βάση συγκεκριμένων αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκονται.

Στα πλαίσια του ΔΡΑ.Σ.Ε., δίνεται η δυνατότητα στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες να εφαρμόσουν σύγχρονα προγράμματα και ποικίλες δράσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης στους μαθητές και μαθήτριες (σε πρωινό και απογευματινό χρόνο), η προσφορά πρόσθετης ψυχοκοινωνικής στήριξης από συμβουλευτικούς και κλινικούς ψυχολόγους, η προσφορά επιμόρφωσης και κατάρτισης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και η παροχή υποστηρικτικού/τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία.

Τα σχολεία που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο ΔΡΑ.Σ.Ε. έχουν ως εξής:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΔΡΑ.Σ.Ε.)"
ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 2019-2023
(ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

pin1.JPG

pin 2.JPG

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΔΡΑ.Σ.Ε.)"
ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 2019-2023
(ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

pin3.JPG

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΔΡΑ.Σ.Ε.)"
ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 2019-2023
(ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

pnin4.JPG

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΔΡΑ.Σ.Ε.)"
ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 2019-2023
(ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

pin5.JPG

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΔΡΑ.Σ.Ε.)"
ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 2019-2023
(ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

pinn.JPG

Πηγή: ΚΥΠΕ