Υλοποίηση προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών

Υλοποίηση προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Διαβάστε επίσης: Τέσσερις νέες ειδικότητες στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας κάλεσε 424 υποψήφιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

Ποσοστό 80%, δηλαδή 338 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία και τις δυο φάσεις του Προγράμματος, την παρακολούθηση των μαθημάτων και τη διεξαγωγή της σχολικής εμπειρίας.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των υποψήφιων για την ανάληψη διδακτικού έργου.

Η επιτυχής διεκπεραίωση των απαιτήσεων του προγράμματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, ώστε να τύχουν μόνιμου διορισμού στη Μέση Γενική και στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ