14λογος μέτρων για τα ελλείποντα - Τι δηλώνει ο Αρχηγός Αστυνομίας

14λογος μέτρων για τα ελλείποντα - Τι δηλώνει ο Αρχηγός Αστυνομίας

Ενεργοποίηση σε όλους τους τομείς

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Με 14λογο μέτρων θέτει σε εφαρμογή τη βελτίωση των τρόπων  σε σχέση με την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελλειπόντων προσώπων. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα και τα πρωτοφανή εγκλήματα του «Ορέστη», αποφασίστηκαν μέτρα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα ελλείποντα πρόσωπα.
 
 
Τα μέτρα αυτα αφορούν:
Την εποπτεία και τον έλεγχο των υποθέσεων ελλειπόντων προσώπων που ανατέθηκαν σε ειδική ομάδα στο Γραφείο Καταπολέμησης Βίας στην Οικογένεια
 
2. Συγκροτήθηκαν ομάδες κατά επαρχία που ήδη επιθεωρούν όλες τις υποθέσεις ελλειπόντων προσώπων και εξετάζουν κατά πόσο υπάρχουν ελλείψεις ώστε να καλυφθούν.
 
3. Εκπονήθηκε Αστυνομική Διάταξη με ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου ενεργειών για τις περιπτώσεις καταγγελιών ελλειπόντων προσώπων περιλαμβανομένων και παιδιών.
 
4. Καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών που ασχολούνται με τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.
 
 
5.Έγινε αναβάθμιση της λογισμικής εφαρμογής και των δημοσιεύσεων σε σχέση με τα ελλείποντα πρόσωπα στους Η.Υ. της Αστυνομίας για ευκολότερη πρόσβαση.
 
6.Υποβάλλονται εισηγήσεις για εξασφάλιση πρόσθετων νομικών εργαλείων αναφορικά με παρόμοιου τύπου υποθέσεις.
 
7.Επικαιροποίηση του Πρωτοκόλλου του Οργανισμού Hope for Children.
 
8. Ενδυνάμωση της Συνεργασίας με τις Κοινότητες και Ομάδων Μεταναστών.
 
9.Αύξηση της Ειδικής Ομάδας κατά δυο μέλη.
 
10.Έγιναν συσκέψεις για ανατροφοδότηση των ενεργειών που έγιναν κατά τη διερεύνηση υποθέσεων και λήψη μέτρων για να μην επαναληφθούν τα λάθη.
 
11. Προγραμματίζονται πρόσθετες εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις μελών που ασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις.
 
12. Περιπτωσιολογική μελέτη ( case study) των υπό διερεύνηση υποθέσεων για αποφυγή μελλοντικών λαθών.
 
13. Μελέτη των επισημάνσεων και πιθανών παραλείψεων που θα προκύψουν από την έρευνα που διενεργείται.
 
14. Επιδιώκεται περαιτέρω ενδυνάμωση των επαφών και σχέσεων με ομάδες πληθυσμού και κοινότητες με σκοπό την υποβοήθηση του ανακριτικού έργου σε περιπτώσεις ελλειπόντων προσώπων.
 
«Περιμένουμε την έρευνα και θα δράσουμε»
 
Σε ερώτηση του Newsbomb ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι εφόσον μέσα από την έρευνα που διεξάγεται προκύψουν λάθη, αστοχίες ή παραλείψεις από τος αστυνομικούς που είχαν ευθύνη θα γίνουν ποινικές και πειθαρχικές διώξεις. Ο κ. Μιχαηλίδης κάλεσε τους πάντες να αναμένουν τα αποτελέσματα.