Παγκύπριο μπλακ - άουτ - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Παγκύπριο μπλακ - άουτ - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Όλα όσα έγιναν

Παγκύπριο μπλακ - άουτ προκάλεσε βλάβη στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό του Βασιλικού. Η βλάβη που παρουσιάστηκε στις 16. 04 επηρεάζει πολλές περιοχές αφού για να καλυφθεί το κενόππου προκλήθηκε από τη βλάβη στη μονάδα παραγωγής υπήρξε διακοπή ρεύματος σε αριθμό καταναλωτών μέχρι την επιδιόρθωση της βλάβης.
 
 
 Στη Λευκωσία επηρεάζεται η περιοχή Γερίου. Στη Λάρνακα η περιοχή Περβολιών και στην Πάφο η Γεροσκήπου.