Αποσύρθηκαν προϊόντα από την κυπριακή αγορά (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Αποσύρθηκαν προϊόντα από την κυπριακή αγορά (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Ο λόγος

Κατά το μήνα Μάιο, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προχώρησε σε απόσυρση, από την κυπριακή αγορά, προϊόντων τα οποία κρίθηκε ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.
 
 
Τα προϊόντα αυτά βρίσκονται στο σύνδεσμο: http://www.cna.org.cy/pdf/ant/katnalotes61119.pdf .
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η Υπηρεσία καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν προμηθευτεί και παράλληλα να την ενημερώσουν σχετικά.
 
Για  περαιτέρω πληροφορίες ή για  υποβολή καταγγελίας, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προτρέπει τους καταναλωτές να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της, www.consumer.gov.cy ή στα τηλέφωνα: Γραμμή Καταναλωτή 1429, Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923 και 22200925, Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150, Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613, Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160.