Καταφύγια ζώων: Αλλάζουν τα πάντα - Τι θα κάνει η Βουλή

Καταφύγια ζώων: Αλλάζουν τα πάντα - Τι θα κάνει η Βουλή

Πόσα είναι τα καταφύγια στην Κύπρο

Tου Γιώργου Μιχαηλίδη

Ένα από τα πλέον ευαίσθητα θέματα που ενδιαφέρει χιλιάδες κόσμο συζητεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής την Τετάρτη. Το πλαίσιο λειτουργίας και οι κανονισμοί που θα διέπουν τα καταφύγια ζώων θα τεθούν επί τάπητος με σκοπό να βρεθούν λύσεις.Στόχος είναι το πακέτο αυτό να ψηφιστεί μέχρι τις 08 Ιουλίου που ολοκληρώνει τις εργασίες της η Βουλή.  Αυτή τη στιγμή, λειτουργούν στην Κύπρο 7 συνολικά καταφύγια ζώων.
 
 
Με βάση το νομοσχέδιο, το καταφύγιο ζώων προνοεί ότι: To υποστατικό που έχει την ευθύνη για την περίθαλψη, παραμονή (προσωρινή ή μόνιμη) αδέσποτων, ανεπιθύμητων, χαμένων και κατασχεθέντων ζώων για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 
Ο νόμος προνοεί ότι: Ουδείς επιτρέπεται να λειτουργεί υποστατικό φύλαξης ζώων χωρίς την άδεια από την αρμόδια Αρχή (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες). 
Στο νόμο προβλέπεται ότι:
 
To όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου.
 
- Τα προτεινόμενα είδη ζώων που θα διαχειρίζεται το καταφύγιο.
 
- Κάτοψη του υποστατικού όπου θα καθορίζονται ξεκάθαρα οι διαστάσεις του (Χώρων παραμονής των ζώων, τεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, άλλων χώρων και περιφράξεων).
 
 - Δεσμευτική δήλωση για την ασφαλή συλλογή, απομάκρυνση, και καταστροφή των πτωμάτων ζώων με βάση την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.
 
- Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας φροντιστή.
 
 
- Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσωπικού που εργάζεται στο καταφύγιο.
- Αντίγραφο βεβαίωσης από την οικεία Αρχή τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη σύμφωνη γνώμη της σχετικά με τη λειτουργία του υποστατικού.
Οποιαδήποτε στοιχεία ζητήσει η Αρμόδια Αρχή.
- Απαγόρευση τοποθέτησης ζώων πριν από την απόκτηση άδειας λειτουργίας.
 
Με βάση τους κανονισμούς, για κάθε υποστατικό (σ.σ. Καταφύγιο ζώων) θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση πριν από τη λειτουργία. Νοείται ότι προτού αποκτηθεί άδεια λειτουργίας δεν μπορούν να φιλοξενηθούν ζώα.
KATAFYGIO SKYLWN 9 copy
 
Η αίτηση εξετάζεται σε διάστημα εντός τριών μηνών. Εφόσον η αίτηση είναι πολύπλοκη τότε παρατείνεται το χρονικό διάστημα εξέτασης της αίτησης. Η αρμόδια Αρχή εξετάζει αναλυτικά τα έγγραφα που υποβλήθηκαν και ταυτόχρονα επιθεωρεί το υποστατικό (σ.σ. Καταφύγιο ζώων).
 
Σημειώνεται ότι κάθε άδεια λειτουργίας καταφυγίου καταχωρείται με βάση αύξοντα αριθμό σε Μητρώο που ονομάζεται: «Μητρώο Αδειών Λειτουργίας» το οποίο τηρείται από την Αρμόδια Αρχή.
 
Σε κάθε άδεια παραχωρείται με βάση τον αύξοντα αριθμό CY (σ.σ. Ότανπρόκειται για την Κύπρο), Ε για το είδος (Equidae) - για τα άλογα και ένας επταψήφιος αριθμός ανάλογα με την πόλη και την περιοχή.
 DSC7869
 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς, τα δημοτικά καταφύγια εξαιρούνται από την καταβολή τελών για την εξέταση και έκδοση της άδειας λειτουργίας.
 
Ποιος παίρνει άδεια
 
Άδεια λειτουργίας για καταφύγιο δικαιούνται οι πάντες νοουμένου ότι :
- Δεν έχουν καταδικαστεί για κακομεταχείριση ή παραμέληση ζώου.
- Οι συνθήκες διαβίωσης, οι χώροι παραμονής των ζώων και ο εξοπλισμός ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε είδους, που εξασφαλίζουν την υγιεινή των χώρων παραμονής, καθώς και την υγεία, την προστασία, την άνετη και καλή διαβίωση των ζώων.
 
- Απασχολούν επαρκή αριθμό προσωπικού, κατάλληλα καταρτισμένου σε θέματα διατήρησης όλων των ειδών ζώων που διαχειρίζονται το υποστατικό και δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα κακομεταχείρισης ζώων.
 
 
- Όταν εξασφαλίζεται η προστασία και ασφάλεια ζώων.
- Πληρούνται οι όροι λειτουργίας των υποστατικών.
 
Η άδεια λειτουργίας υποστατικού αναστέλλεται όταν:
- Διαπιστώνεται ότι η άδεια εξασφαλίστηκε με δόλο, ψευδή δήλωση και απόκρυψη γεγονότων.
- Τα στοιχεία και έγγραφα που κατατέθηκαν έπαψαν να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είτε ο κάτοχος άδειας λειτουργίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις.
- Όταν ο κάτοχος άδειας λειτουργίας δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των κανονισμών.
 
O πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Αδάμος Αδάμου ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα «πακέτο» μέτρων μέσω του νόμου που ουσιαστικά βάζει τάξη στη λειτουργία των καταφυγίων ζώων. Ο κ. Αδάμου ανέφερε ότι το νομοσχέδιο έχει πάρα πολλά στοιχεία και πρέπει να γίνουν τομές.
 
Τα καταφύγια μόνο από εθελοντές
 
Ο πρόεδρος του Κόμματος των Ζώων Κυριάκος Κυριάκου και σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο νόμος προσφέρει αρκετά, αλλά αυτό θέλουμε εμείς και πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο νόμος α καλύπτει μόνο τους εθελοντές δηλαδή αυτούς που προσφέρουν και όχι τους επιχειρηματίες που βγάζουν κέρδος. Επίσημα στην Κύπρο λειτουργούν επτά καταφύγια.