Τι αλλάζει στον Ποινικό Κώδικα - Τα τρία άρθρα «φωτιά»

Τι αλλάζει στον Ποινικό Κώδικα - Τα τρία άρθρα «φωτιά»

Ο τρόπος αντεξέτασης διαφοροποιείται

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Ο ποινικός κώδικας αλλάζει μορφή και επεκτείνεται. Με «βούλα» του Υπουργικού Συμβουλίου νομοσχέδιο επεκτείνει τα αδικήματα που αφορούν στέρηση της ελευθερίας. Πρόκειται για τρία βασικά άρθρα του Ποινικού Κώδικα που θα τροποποιηθούν και αφορούν την αρπαγή ή απαγωγή προσώπου.
 
Τα άρθρα αυτά αφορούν τα εξής: Άρθρο 249: Aρπαγή ή απαγωγή προσώπου με σκοπό να φονευθεί εκ προμελέτης: Όποιος αρπάζει ή απαγάγει οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό αυτό το πρόσωπο να φονευθεί εκ προμελέτης ή να τύχει τέτοιας μεταχείρισης ώστε να τεθεί σε κίνδυνο να φονευθεί εκ προμελέτης, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων.
 
 
Άρθρο 250: Αρπαγή ή απαγωγή προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό
Όποιος αρπάζει ή απαγάγει άλλο, με σκοπό να προκαλέσει τον κρυφό και άδικο περιορισμό αυτού, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.
 
Άρθρο 251: Αρπαγή ή απαγωγή με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά βλάβη, κλπ
 
Όποιος αρπάζει ή απαγάγει οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό αυτό να υποβληθεί, ή να τύχει τέτοιας μεταχείρισης ώστε να τεθεί σε κίνδυνο να υποβληθεί, σε βαριά βλάβη, ή στις παρά φύση ορέξεις οποιουδήποτε ή γνωρίζει ότι είναι ενδεχόμενο το πρόσωπο αυτό να τύχει τέτοιας υποβολής ή μεταχείρισης, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων και σε χρηματική πoινή.
 
Μέσα από την τροποποίηση των τριών Άρθρων αποσκοπείται η βελτίωση των κενών που προκύπτουν.  
 savvidis 3
 
Μόνο θα αντεξετάζονται οι κατηγορούμενοι
 
Η τροποποίηση του νομοσχεδίου προνοεί την κατάργηση της ανώμοτης δήλωσης από το εδώλιο του μάρτυρα. Οι επιλογές του κατηγορουμένου θα είναι πλέον να δώσει ένορκο μαρτυρία και να υπόκειται σε αντεξέταση, είτε να μην πει οτιδήποτε. 
 
 
Αμέσως μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, την Τρίτη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης είπε ότι «κρίθηκε ότι αυτό ήταν μια εξέλιξη που ακολουθήθηκε και από άλλες χώρες που ακολουθούν το κοινό δίκαιο, διότι ουσιαστικά το δικαίωμα του να δώσει μαρτυρία και να μην υπόκειται σε αντεξέταση κρίθηκε ότι δεν ήταν σκόπιμο. Αν κάποιος κατηγορούμενος θέλει να πει κάτι θα πρέπει να υποστεί την αντεξέταση, όπως όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες».