Ανοικτός διαγωνισμός για διαχρονική έρευνα για βία στο σχολείο - Λεπτομέρειες

Ανοικτός διαγωνισμός για διαχρονική έρευνα για βία στο σχολείο - Λεπτομέρειες

Πως μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες

Ανοικτό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών από ερευνητή/ερευνήτρια για διεξαγωγή διαχρονικής έρευνας σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο προκηρύσσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο (http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp8129), η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο 2018.

Διαβάστε επίσης: Προσοχή: Δεν εξαφανίστηκαν οι μέδουσες στις παραλίες του Πρωταρά – Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρει ότι το έργο με τίτλο: «Αγορά Υπηρεσιών Ερευνητή για Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο» θα έχει διάρκεια τέσσερα (4) σχολικά έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εκτιμώμενη αξία στις €80.000.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού από τον ιστότοπο https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3733587
 
Το έργο εντάσσεται κάτω από την πρώτη ενότητα της Εθνικής Στρατηγικής, η οποία προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμών συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών αποτελεσμάτων γύρω από το φαινόμενο, την έκταση και τις μορφές βίας στο σχολείο.
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αναφέρει στη ανακοίνωσή του, «μέσα από τη δημιουργία των εν λόγω μηχανισμών επιδιώκει την παρακολούθηση του φαινομένου της βίας στο σχολείο, τον εντοπισμό των αναγκών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων παρεμβάσεων/προγραμμάτων με στόχο τη λήψη ερευνητικά τεκμηριωμένων αποφάσεων και, γενικότερα, τη χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής». 
 
Για την επίτευξη των στόχων του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, θα γίνει συλλογή δεδομένων, για τρία (3) διαδοχικά έτη από όλες τις σχολικές μονάδες Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων και εγκεκριμένων από το ΥΠΠ ιδιωτικών σχολείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ