Ώρα εξετάσεων για προσλήψεις στην Αστυνομία - Ποιες θέσεις θα καλυφθούν πρώτα

Ώρα εξετάσεων για προσλήψεις στην Αστυνομία - Ποιες θέσεις θα καλυφθούν πρώτα

Αυτή είναι η ύλη

Η ώρα των εξετάσεων για τις προσλήψεις στην Αστυνομία κοντοζυγώνει. Το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 και η ώρα 08:00 το πρωί θα διεξαχθούν στη Λευκωσία εξετάσεις  για την πλήρωση 30 θέσεων Ειδικών Αστυνομικών.
 
 
Η εν λόγω εξέταση δημοσιοποιήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22.03.2019. Με βάση τις πρόνοιες των Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 – 2008, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση, θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα: Μαθηματικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις.
 
 
Τόσο για την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης όσο και για την ύλη της γραπτής εξέτασης σε γενικές γραμμές, έχει γίνει σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 07.06.2019.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη της εξέτασης υπάρχουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Αστυνομίας στη διεύθυνση www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com στην κατηγορία «Προσλήψεις» ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας.
 
Υποψήφιοι οι οποίοι δεν παρέλαβαν επιστολή σε σχέση με το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθίσουν, καθώς και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τη γραπτή εξέταση, καλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο, με το Γραφείο Προσλήψεων στα τηλέφωνα 22808236 και 22808483.