Τέρμα βάζει η Βουλή στους αστυνομικούς δυο ταχυτήτων

Τέρμα βάζει η Βουλή στους αστυνομικούς δυο ταχυτήτων

Κανονισμοί ίσης μεταχείρισης στην Ολομέλεια του Σώματος

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Κανονισμοί που ψηφίζει σήμερα η Βουλή στοχεύουν  στην ίση μεταχείριση  μεταξύ αστυνομικών και πυροσβεστών για να αποφευχθούν αντιδράσεις μεταξύ του Σώματος, αφού η αποτελεσματικότητα στηρίζεται στην άμεση ανταπόκριση των μελών. Στόχος είναι να υπάρξει σχέδιο υπηρεσίας για τους διορισμούς και την ανέλιξη των αστυνομικών και ειδικών αστυνομικών ώστε να μην υπάρχουν αστυνομικοί δυο ταχυτήτων.
 
 
Ενώπιον της Βουλής βρίσκεται πακέτο δυο κανονισμών. Ο πρώτος αφορά την ρύθμιση των κριτηρίων μισθολογικής ανέλιξης αστυνομικών και πυροσβεστών που διορίστηκαν  μετά την 25η Ιουλίου 2002 στις συνδυασμένες κλίμακες Α3- Α5 και Α7.
 
Ο δεύτερος κανονισμός αφορά την ρύθμιση της διαδικασίας για να ρυθμιστεί η μισθολογική ανέλιξη των ειδικών αστυνομικών που διορίστηκαν στο διάστημα μεταξύ 16 Μαΐου 1997 και 11 Ιουλίου 2002 στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α1-Α3-Α5, καθώς και αυτών που διορίστηκαν μετά τις 11 Ιουλίου 2002 στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α1-Α2-Α5.
 
Η ανέλιξη των πιο πάνω αναφερόμενων αστυνομικών, πυροσβεστών και ειδικών αστυνομικών στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες της θέσης τους θα γίνεται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους. Με τις ρυθμίσεις αυτές θα ανελιχθούν στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες της θέσης τους κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ανελίσσονται οι συνάδελφοί τους αστυνομικοί και πυροσβέστες που διορίστηκαν πριν από τις 25 Ιουλίου 2002.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 24(3) του περί Αστυνομίας Νόμου, τα μέλη της αστυνομίας  βρίσκονται πάντοτε σε καθήκον και μπορούν οποτεδήποτε, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, να κληθούν σε  καθήκον σε οποιοδήποτε σημείο της Δημοκρατίας. Ο χρόνος εργασίας τους κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν κατά δυόμισι ώρες εβδομαδιαίως αυξημένος σε σχέση με τον χρόνο εργασίας των μελών της δημόσιας υπηρεσίας. Τέλος, εργάζονται κατά βάρδιες ολόκληρο το εικοσιτετράωρο, περιλαμβανομένων των δημόσιων αργιών και των εορτών.
 
Θα αρθεί μια αδικία
 
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου Κυριάκος Χαραλάμπους ανέφερε ότι εάν ψηφιστεί τελικώς η νομοθεσία, θα αρθεί μια αδικία και θα επιτευχθεί η ίση μεταχείριση όλων των αστυνομικών και πυροσβεστών.
8107 P 500 500
Επίσης, θα σταματήσουν οι  οι όποιες αντιδράσεις μεταξύ των μελών του αστυνομικού σώματος. Ελπίζουμε, οι βουλευτές να μην κάνουν πίσω και να ψηφίσουν τους κανονισμούς».