Στρατιωτικοί ιατροί: Θα εργάζονται πλέον και εκτός Υπηρεσίας - Οι προϋποθέσεις

Στρατιωτικοί ιατροί: Θα εργάζονται πλέον και εκτός Υπηρεσίας - Οι προϋποθέσεις

Παρά το σκόπελο της Νομικής Υπηρεσίας η Βουλή το ψηφίζει

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

To δικαίωμα οι στρατιωτικοί ιατροί να ασκούν το επάγγελμά τους εκτός υπηρεσίας «σφραγίζει» σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Παρά τις αντιρρήσεις της Νομικής Υπηρεσίας η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής με πλειοψηφία από τα κόμματα ΕΔΕΚ, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ ενέκρινε το εν λόγω νομοσχέδιο και το καταθέτει στην Ολομέλεια του Σώματος.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Η Επιτροπή με βάση το νομοσχέδιο, θεωρεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να ρυθμιστεί το καθεστώς εργασίας των στρατιωτικών ιατρών, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι:
Tα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη υποστελέχωση του Υγειονομικού Σώματος της Εθνικής Φρουράς από στρατιωτικούς ιατρούς λόγω της αποχώρησής τους από το εν λόγω σώμα.

Τη διατήρηση της ύπαρξης του Υγειονομικού Σώματος είναι υψίστης σημασίας για την παροχή επαρκούς ιατρικής φροντίδας στα μέλη της Εθνικής Φρουράς για κάλυψη των προκυπτουσών αναγκών τόσο κατά τη διάρκεια των ασκήσεων που διενεργούνται από την Εθνική Φρουρά όσο και στις μονάδες αυτής και στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο,

Λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη αποχώρηση στρατιωτικών ιατρών από το Υγειονομικό Σώμα, επιβάλλεται κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος η αντιμετώπιση του θέματος αυτού, κατά τρόπο που να αποτρέπεται και/ή μειώνεται και/ή εκμηδενίζεται ο κίνδυνος η Εθνική Φρουρά να τεθεί ενώπιον απρόβλεπτων συνεπειών που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας, της ασφάλειας και της άρτιας παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης στα στελέχη της.

Απαιτείται η παροχή κινήτρων στους στρατιωτικούς ιατρούς, για να περιοριστεί η αποχώρησή τους από τον στρατό και να αυξηθεί ο αριθμός τους, ώστε το Υγειονομικό Σώμα να στελεχώνεται επαρκώς και συνακόλουθα να παρέχονται οι ενδεδειγμένες ιατρικές υπηρεσίες στην Εθνική Φρουρά.

Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα μέλη της Εθνικής Φρουράς διασφαλίζει το αξιόμαχο του σώματος και ως εκ τούτου επιβάλλεται η απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής τους, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ο ρόλος του Υπουργού

Ο τελευταίος λόγος ανήκει στον Υπουργό Άμυνας ο οποίος μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορηγεί άδεια σε αξιωματικούς ιατρούς του Υγειονομικού Σώματος για μερική απασχόληση, έναντι αμοιβής. Η η απασχόληση των μελών δε θα επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του στρατού.

VOULI 1

Διαφώνησε η Νομική Υπηρεσία

Με την τροποποίηση του νομοσχεδίου διαφώνησε η Νομική Υπηρεσία η οποία τόνισε ότι με αυτό τον τρόπο παραβιάζεται η Αρχή της Ισότητας και αποτελει δυσμενή διάκριση για τους υπόλοιπους στρατιωτικούς. Η Νομική Υπηρεσία ζήτησε όπως η εν λόγω ρύθμιση ισχύσει για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του στρατού.

Φωνάζει ο Σιζόπουλος

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος πνέει τα μένεα με τη Νομική Υπηρεσία. Μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι οι ιατροί πρέπει να ασκούν ιατρική. Με το σκεπτικό της Νομικής Υπηρεσίας οι υπόλοιποι στρατιωτικοί τι θα έκαναν τα γκαρσόνια; Κάποιοι θέλουν να διαλύσουν το υγειονομικό του στρατού. Είναι φυσιολογικό, δυο συμφοιτητές της ιατρικής να εργάζονται σε διαφορετικές κλίμακες αφού ο ένας θα εργαστεί στο Νοσοκομείο με κλίμακα Α11 και ο άλλος στο Υγειονομικό του Στρατού με κλίμακα Α8 δεν είναι εδώ η δυσμενής διάκριση;