Υιοθέτηση και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων για το ΓεΣΥ ζητεί η ΠαΣΣΠ

Υιοθέτηση και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων για το ΓεΣΥ ζητεί η ΠαΣΣΠ

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΠαΣΣΠ

Την αναγκαιότητα ανάληψης νέων πρωτοβουλιών που θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών και τροποποιήσεων, ώστε να βελτιωθούν βραχυπρόθεσμα και να εξαλειφθούν μακροπρόθεσμα οι διαπιστωμένες ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) υπογραμμίζει η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ).
 
Σε ανακοίνωση της η ΠαΣΣΠ αναφέρει ότι θεωρεί επιτακτική τη συγκρότηση, υπό την εποπτεία του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, μίας Συμβουλευτικής Επιτροπής ακαδημαϊκών, εμπειρογνωμόνων και μάχιμων λειτουργών υγείας, που να μην έχουν συνδικαλιστική δράση και να μην είναι ενεργά μέλη οργανώσεων επαγγελματιών υγείας ή πασχόντων και θα συμβάλουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους τους, επί μονίμου βάσεως, σε όλες τις προβληματικές πτυχές του ΓεΣΥ και γενικά τη μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας.
 
Σημειώνει ότι η λήψη διορθωτικών μέτρων για θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τους προσωπικούς ιατρούς, όπως λ.χ. η συστηματική εκπαίδευση των τελευταίων, ειδικότερα εκείνων που δε διαθέτουν ειδίκευση, η προώθηση συστημάτων audit και ελέγχου των προσωπικών ιατρών, αλλά και η προώθηση μιας στρατηγικής ελέγχου του ΓεΣΥ από τον καθ’ ύλην αρμόδιο διορισμένο Επίτροπο Εποπτείας, αποτελούν ζητήματα ζωτικής σημασίας που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προσωπικοί γιατροί παραπέμπουν ασθενείς... στις Πρώτες Βοήθειες

«Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η κατάρτιση και υλοποίηση μιας βραχυ, μεσο- και μακροπρόθεσμης στρατηγικής από πλευράς Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για τα κρατικά νοσηλευτήρια, την αδιαμφισβήτητη ναυαρχίδα του τομέα της Υγείας, καθώς και ενός μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας όλων των υπηρεσιών του τομέα της Υγείας, εντός και εκτός ΓεΣΥ, θα συμβάλει ουσιαστικά στην ομαλοποίηση αρκετών εκ των «μελανών σημείων» του Συστήματος», αναφέρεται.
 
Επιπρόσθετα, σημειώνεται, χρειάζεται να αναγνωριστούν και να ενταχθούν τάχιστα στο ΓεΣΥ Τμήματα, Κλινικές και Κέντρα που επιλαμβάνονται των ασθενών με χρόνιες, σπάνιες παθήσεις - με δεδομένες τις διαχρονικές παθογένειες του τομέα της Υγείας στην Κύπρο και παρά τις επίμονες και επίπονες προσπάθειές μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, για τη διαφύλαξη και κατοχύρωση της εμπειρογνωμοσύνης των υφιστάμενων Κέντρων Αριστείας και τον ορισμό νέων προς όφελος των ταλαιπωρούμενων ασθενών, η Πολιτεία δεν έχει ακόμη εγκύψει με τη δέουσα σοβαρότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα.
 
«Eίναι κατανοητό το όφελος που προκύπτει στο πλαίσιο της ελεύθερης επιλογής ιατρών και νοσηλευτηρίων από τους ασθενείς, αλλά ορατός συνάμα και ο κίνδυνος από την έλλειψη ειδικών προνοιών για το «φιλτράρισμα» των ασθενών με περιστατικά ήσσονος σοβαρότητας που επισκέπτονται ειδικούς ιατρούς με εξειδίκευση στις σύνθετες, πολύπλοκες παθήσεις, δημιουργώντας έτσι δυσκολίες στην ομαλή πρόσβαση των σπάνιων ασθενών στην έγκαιρη και αποτελεσματική περίθαλψη που απαιτεί η πάθησή τους», προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ