Αυξάνονται οι φοιτητές σε Πανεπιστήμια της Κύπρου - Οι τοπ κλάδοι σπουδών (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Αυξάνονται οι φοιτητές σε Πανεπιστήμια της Κύπρου - Οι τοπ κλάδοι σπουδών (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Η ''ακτινογραφία'' της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο

Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε στη Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Συγκεκριμένα, η ΔΑΑΕ συνέλεξε στοιχεία από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου (Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) μέσα από τα οποία παρουσιάζονται οι αριθμοί των φοιτητών (Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών) ανά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών, καθώς και οι προτιμήσεις τους ανά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Μετά από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το σύνολο των φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ανέρχεται στους 51.086, εκ των οποίων 38.997 φοιτούν σε Πανεπιστήμια και 12.089 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα, στα Προγράμματα Σπουδών 1 - 3 ετών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 4.730 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων φοιτούν 20.439 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 5.981 άτομα, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 17.188 άτομα, ενώ στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 1.305 άτομα. Στα Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 1.370 άτομα, ενώ στα αντίστοιχα Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 73 άτομα.

Γράφημα 1: Αριθμός φοιτητών ανά Κύκλο Σπουδών σε Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το σύνολο των 51.086 φοιτητών που σπουδάζουν στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, 23.872 είναι Κύπριοι πολίτες (47%), 17.959 είναι πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών (35%), ενώ 9.255 είναι φοιτητές πολίτες τρίτων χωρών (ποσοστό 18%).

Τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών Φοιτητών που φοιτούν στα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 φαίνονται στους Πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 1: Αριθμός φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ανά Κύκλο Σπουδών, ανά φύλο και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες τρίτων χωρών)

πανεπι

Πίνακας 2: Αριθμός φοιτητών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Κύκλο Σπουδών και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες τρίτων χωρών)

δημοοο

Διευκρινίζεται ότι από το σύνολο των 38.997 φοιτητών που φοιτούν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 14.418 φοιτητές (4.282 άντρες και 10.136 γυναίκες) σπουδάζουν με τη μέθοδο των «Σπουδών εξ Αποστάσεως» (ποσοστό 37%).

Τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών Φοιτητών που φοιτούν στα Κυπριακά Πανεπιστήμια σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 3: Αριθμός φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών, ανά φύλο, ανά Κύκλο Σπουδών και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες τρίτων χωρών)

προγραααα

Οι προτιμήσεις των φοιτητών

Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών σε σχέση με τους Κλάδους Σπουδών που επιλέγουν φαίνεται ότι ο πρώτος Κλάδος στις προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων είναι ο Κλάδος των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και των Πολυτεχνικών Επιστημών. Όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε Κλάδους των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών. Σε Διδακτορικό επίπεδο σπουδών πρώτος στις προτιμήσεις των φοιτητών είναι ο Κλάδος Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και ακολουθούν οι Κλάδοι των Πολυτεχνικών Επιστημών, των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών.

Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσής τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού, Διπλώματος και Ανώτερου Διπλώματος, αυτές επικεντρώνονται στους Κλάδους των Ξενοδοχειακών/Τουριστικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Επισιτιστικών Τεχνών και των Υπηρεσιών Ασφαλείας. Αναφορικά με τις προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η πρώτη προτίμηση αφορά στον Κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και ακολουθούν οι Κλάδοι των Ξενοδοχειακών/Τουριστικών, ο Κλάδος της Αισθητικής και ο Κλάδος της Πληροφορικής. Οι φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου έχουν ως πρώτη προτίμηση τον Κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και ακολουθούν οι Κλάδοι των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών, των Τεχνών (Ηθοποιία, Μουσική, Τέχνη, Φωτογραφία) και της Εκπαίδευσης. Σε διδακτορικό επίπεδο πρώτος στην προτίμηση των φοιτητών είναι ο Κλάδος των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι της Πληροφορικής, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ο Κλάδος των Περιβαλλοντικών Επιστημών.

Οι προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστήμιων εστιάζονται στον Κλάδο των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και ακολουθούν οι κλάδοι των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών. Όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε Κλάδους των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και ακολουθούν οι Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Σε διδακτορικό επίπεδο σπουδών πρώτος στις προτιμήσεις των πιο πάνω φοιτητών είναι ο Κλάδος των Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Τα πιο πάνω στοιχεία που αφορούν στις προτιμήσεις των φοιτητών που φοιτούν στα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 φαίνονται στους Πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 4: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια κατά Σειρά Προτίμησης (μέχρι 4η προτίμηση) και κατά Κύκλο Σπουδών

 ππππππππππ

πιστοππ

Πίνακας 6: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των φοιτητών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά Σειρά Προτίμησης (μέχρι 4η προτίμηση) και κατά Κύκλο Σπουδών

προοοο

Πίνακας 7: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια που φοιτούν σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών κατά Σειρά Προτίμησης (μέχρι 4η προτίμηση) και κατά Κύκλο Σπουδών

τε

Στο Γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των φοιτητών στα Πανεπιστήμια και τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε σύγκριση με το ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. Φαίνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε σύγκριση με το 2017-2018, υπήρξε αύξηση στο σύνολο των φοιτητών των Πανεπιστημίων κατά 5,62% (αύξηση: κατά 2.075 φοιτητές), ενώ στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε αύξηση της τάξεως του 7,46% (αύξηση: κατά 839 φοιτητές).

Γράφημα 2: Αριθμός φοιτητών στα Πανεπιστήμια και στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις ακαδημαϊκές χρονιές 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019

γρα