«Χτυποκάρδια στα θρανία»: 266 υποψήφιοι μάχονται για 30 θέσεις ειδικών αστυνομικών

«Χτυποκάρδια στα θρανία»:  266 υποψήφιοι μάχονται για 30 θέσεις ειδικών αστυνομικών

Όλες οι πληροφορίες για τις εξετάσεις

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

To μπόλιασμα νέου αίματος στην Αστυνομία με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή της λαμβάνει σάρκα και οστά.Σήμερα στις 08:00 θα διεξαχθούν στη Λευκωσία εξετάσεις με στόχο την πρόσληψη 30 ειδικών αστυφύλακων στη Δύναμη.

Διαβάστε επίσης: Στα «βάσανα» για προσλήψεις στην Αστυνομία - Ποιοι και πότε δοκιμάζονται πρώτοι

Στα «θρανία» θα βρεθούν 266 υποψήφιοι που θα «αναμετρηθούν» στα μαθήματα Μαθηματικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συμμετέχει στην εξέταση και εξετάζεται και στα τέσσερα μαθήματα, συγκεντρώνοντας τουλάχιστο 50% της βαθμολογίας για κάθε μάθημα και γενική βαθμολογία, από το μέσο όρο και των τεσσάρων μαθημάτων, τουλάχιστο 40%.

Τα κριτήρια για πρόσληψη ειδικών αστυνομικών είναι:

-Nα είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

-Να παρουσιαστούν ικανοποιητικές συστάσεις για το χαρακτήρα και τη διαγωγή τους.

-Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

-Να διαπιστωθεί μετά από εξέταση η καλή κατάσταση της υγείας τους, η άρτια σωματική διάπλασή τους και η σωματική καταλληλότητα τους.

-Στις γραπτές εξετάσεις που θα γίνουν να έχουν κατά μέσο όρο συγκεντρώσει σε κάθε θέμα γενική βαθμολογία 50% και όχι λιγότερο του 40% των βαθμών.

-Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

-Να έχουν επιτύχει στις αθλητικές δοκιμασίες που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νόμιμα να απαλλάγησαν όχι όμως για λόγους υγείας.

-Να μην απολύθηκαν ή τερματίστηκαν κατά το παρελθόν οι υπηρεσίες τους στη Δημόσια Υπηρεσία λόγω ποινικού αδικήματος ή πειθαρχικου παραπτώματος.

-Εάν οι υποψήφιοι κατά την αίτησή τους για πρόσληψη στην Αστυνομία δώσουν ψευδή στοιχεία διαπράττουν ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης απολύονται από την Αστυνομία.

N2YPEdXedMRCbOiiaKyK

-Να έχουν επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από εξειδικευμένη επιτροπή.

-Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.


Ακόμα δεν ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις που θα παρακαθίσουν οι αστυνομικοί (θα προσληφθούν 200) και οι πυροσβέστες όπου θα προσληφθούν 56.


Οι κενές θέσεις αφορούν ανώτερους αξιωματικούς, αξιωματικούς, λοχίες, αστυφύλακες, τακτικούς ειδικούς αστυφύλακες, ειδικούς αστυφύλακες και εξειδικευμένα μέλη.

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη των θέσεων αφορά την πρόσληψη εξειδικευμένων μελών ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε διάφορα Τμήματα (Τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, πιλότοι για την Αεροπορική πτέρυγα, πλοίαρχοι για τη Ναυτική Αστυνομία).