Σχολικοί βοηθοί στην Κύπρο σε ρόλο... βαφέα επίπλων

Σχολικοί βοηθοί στην Κύπρο σε ρόλο... βαφέα επίπλων

Θα αλλάξουν τα σχέδια υπηρεσίας των σχολικών βοηθών;

Άντρη Θρασυβούλου

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται αυτή την περίοδο η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων για το προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, στο πλαίσιο των οποίων συζητείται και το Σχέδιο Υπηρεσίας των Σχολικών Βοηθών των Νηπιαγωγείων.

Αυτό αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Χαμπιαούρης απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου ο οποίος έθεσε ενώπιον του το ζήτημα της αλλαγής των όρων στα σχέδια υπηρεσίας των Σχολικών Βοηθών που περιλαμβάνουν υπερβολικό φόρτο εργασίας αλλά και ''όρους απαράδεκτους με βάση τα σημερινά δεδομένα όπως π.χ. ακαθόριστο ωράριο ή ακόμα υποχρέωση να βάφουν έπιπλα''.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Από το 2009 γίνονται διαβουλεύσεις των λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας για τα σχέδια υπηρεσίας, τα καθήκοντα και το ωράριο σχολικών βοηθών με προτάσεις για αλλαγές. Ωστόσο μέχρι σήμερα το θέμα παραμένει στάσιμο. 

Ο κ. Θεοπέμπτου είχε καλέσει τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το υπουργείο δεν είχε προχωρήσει τότε με την αλλαγή των πιο πάνω όρων στα σχέδια υπηρεσίας.

Η απάντηση του Υπουργού

Σύμφωνα με τον κ. Χαμπιαούρη, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αρχικά αποφάσισε την τροποποίηση των ΚΔΠ 256/94, διαδικασία η οποία δεν είχε τελικά προωθηθεί, αφού στην πορεία άρχισε να συζητείται η Τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

''Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.), υπέβαλε αίτημα για κατάργηση των ΚΔΠ 256/94, αντί της τροποποίησής τους, ούτως ώστε να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού των Σχολικών Εφορειών, αφού οι σχολικοί βοηθοί των νηπιαγωγείων είναι η μοναδική κατηγορία εργοδοτουμένων από τις Σχολικές Εφορείες, της οποίας οι όροι εργοδότησής τους διέπονται από Νομοθεσία. Θέση της Π.Σ.Ε.Σ.Ε. ήταν οι βασικοί όροι εργοδότησης όλου του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού να διέπονται από τους περί Προσωπικού των Σχολικών Εφορειών Κανονισμούς που θα ψηφιστούν, ενώ τα Σχέδια Υπηρεσίας της κάθε ειδικότητας θα καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τις Συλλογικές Συμβάσεις, ώστε να υπάρχει από τη μια ομοιομορφία στον χειρισμό του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών και από την άλλη η ευχέρεια αλλαγών και τροποποιήσεων των Σχεδίων Υπηρεσίας της κάθε κατηγορίας, εφόσον προκύπτει ανάγκη, κατά την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων. Με τη διευθέτηση αυτή συμφώνησαν και οι Συντεχνίες, οι οποίες ταυτόχρονα έθεσαν θέμα διευθέτησης των όρων απασχόλησης των Σχολικών Βοηθών που εργοδοτούνται σε Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, οι οποίες έχουν ως εργοδότες τους Συνδέσμους Γονέων ή τα Κοινοτικά Συμβούλια. Το συγκεκριμένο θέμα θα επιλυθεί με την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων από τις Σχολικές Εφορείες, διαδικασία που βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη''.

 

Ο σχολικός βοηθός εργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις αργίες που ορίζονται στους υφιστάμενους κανονισμούς. Επίσης εργάζεται στις περιπτώσεις των νηπιαγωγείων που ο χρόνος λειτουργίας τους διαφέρει από το χρόνο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων. Μάλιστα, όταν το νηπιαγωγείο είναι κλειστό, ο σχολικός βοηθός εργάζεται. Αυτές τις ημέρες εκτελεί εργασίες τακτοποίησης σκευών (αποθήκης, οργάνων σχολικού κήπου, γυμναστικής, εποπτικών μέσων), καθαριότητας (γενική καθαριότητα, πλύσιμο χαλιών, τζαμιών), περιποίησης φυτών ή και ζώων, βελτίωσης του εξοπλισμού (πλύσιμο σκευών και επίπλων, βάψιμο μικρών σκευών, επιδιόρθωση βιβλίων, κουτιών κ.λ.π.).