Ελ. Υπηρεσία: «Κυκλοφορούσε με υπηρεσιακό όχημα σύμβουλος του Προέδρου - Πήγε ακόμα και διακοπές»

Ελ. Υπηρεσία: «Κυκλοφορούσε με υπηρεσιακό όχημα σύμβουλος του Προέδρου - Πήγε ακόμα και διακοπές»

Υποδείξεις και αυστηρές συστάσεις από Οδυσσέα - Που κυκλοφόρησε

Καταπέλτης είναι η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Προεδρικό. Πρώην σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας χρησιμοποιούσε το υπηρεσιακό όχημα για προσωπική χρήση.Ωστόσο,  Mε βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς απαγορεύεται η χρήση του υπηρεσιακού οχήματος για μετάβαση από και προς την κατοικία. Με βάση τους κανονισμούς, το υπηρεσιακό  όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς, περιλαμβανομένων κοινωνικών και υπηρεσιακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων του, εντός και εκτός ωραρίου.
 
 
 
Μετά από καταγγελία ημερ. 18.12.2018 ότι ο Σύμβουλος χρησιμοποιούσε το υπηρεσιακό όχημα για ιδιωτική χρήση, η Ελεγκτική Υπηρεσία  διερεύνησε το θέμα και σημείωσε τα ακόλουθα:
 
Στους όρους του συμβολαίου του προαναφερόμενου δεν περιλαμβάνεται η παραχώρηση οχήματος.
Από τον έλεγχο του Βιβλίου Κίνησης του προαναφερόμενου οχήματος για την περίοδο  Ιανουάριο του 2017 μέχρι  τον Δεκέμβριο του 2018, παρατηρήθηκαν τα ακόμα:
Το όχημα διένυσε 24.287 χλμ, δηλαδή 1.000 χλμ περίπου ανά μήνα.
 
Δεν σημειώνεται η ώρα αναχώρησης και επιστροφής και ο σκοπός του ταξιδιού
Δεν εξάγεται ο μέσος όρος χλμ ανά λίτρο.
 Για τις διαδρομές στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, δεν αναγράφεται ο προορισμός αλλά απλώς «κατεχόμενα», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των διανυομένων χιλιομέτρων
 
Στο πλαίσιο της σχετικής διερεύνησης του όλου θέματος ο Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας ζήτησε τις απόψεις του Συμβούλου, ο οποίος μεταξύ άλλων τον ενημέρωσε ότι:
 
Το εν λόγω όχημα χρησιμοποιείτο και από το προσωπικό του Γραφείου του, όταν δεν οδηγείτο από τον ίδιο.
Η χρήση του εν λόγω οχήματος γινόταν μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς.
Δεν σημειωνόταν ο προορισμός του ταξιδιού όταν αυτός βρισκόταν σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, για διατήρηση της εμπιστευτικότητας των συναντήσεων.
 
 Στις 19.8.2017 ήταν στην Προεδρική κατοικία στο Τρόοδος, στην οποία μετέβηκε με τον Επίτροπο Προεδρίας από τη Λάρνακα, όπου τον μετέφερε εκεί συγγενικό του πρόσωπο από την Αμμόχωστο. Μετά επέστρεψε με τον Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας στη Λευκωσία όπου πήρε το προσωπικό του αυτοκίνητο και μετέβηκε στην Αμμόχωστο.
 
Σημειώνεται ωστόσο ότι στις 11.1.2019 ο Σύμβουλος ζήτησε από τον Λειτουργό που διεξήγαγε τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας συνάντηση στην οποία τον ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια της άδειας του, μπορούσε να κληθεί να συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις (κηδείες, επετείους, μνημόσυνα κ.λπ.). Τον ενημέρωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών του τον Αύγουστο του 2017, μετέβηκε το Σάββατο 19.8.2017, στο Παραλίμνι, όπου διανυκτέρευσε στην οικία  του για να παραστεί την Κυριακή 20.8.2017 σε μνημόσυνο στην Δερύνεια, και επέστρεψε το όχημα στη Λευκωσία στις 23.8.2017. Του ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών του το υπηρεσιακό όχημα ήταν σταθμευμένο στο εξοχικό του στο Παραλίμνι και δεν το χρησιμοποιούσε.
 
Για τις μετακινήσεις του ενημέρωνε την ιδιαιτέρα του, η οποία ενημέρωνε το Βιβλίο Κίνησης του Οχήματος. Σημείωσε ωστόσο ότι οι πιο πάνω καταχωρίσεις δεν έχουν συμπληρωθεί ορθά (δεν έκαμε χρήση του οχήματος στις συγκεκριμένες ημερομηνίες) και ότι έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για αποφυγή παρόμοιων λαθών στο μέλλον.
 
 
Παρατηρήθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το όχημα παρουσίαζε κίνηση, ενώ ο Σύμβουλος βρισκόταν με άδεια ανάπαυσης ή ασθενείας. Σημειώνεται ότι κατά τις εν λόγω περιόδους στο βιβλίο κίνησης οχήματος ο ίδιος παρουσιαζόταν ως οδηγός του οχήματος.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών του Συμβούλου, τον Αύγουστο του 2017, το όχημα σύμφωνα με το βιβλίο κίνησης ήταν για 8 νύχτες στο Παραλίμνι.  
·