Τεχνικό πρόβλημα στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Cyber Crime της Αστυνομίας

Τεχνικό πρόβλημα στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Cyber Crime της Αστυνομίας

Πού να υποβάλλετε παράπονα ή πληροφορίες

Λόγω τεχνικού προβλήματος η διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής παραπόνου / πληροφοριών για το ηλεκτρονικό έγκλημα (Cyber Crime) στις ιστοσελίδες της Αστυνομίας www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com είναι προσωρινά ανενεργή.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος οι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν τα παράπονα ή πληροφορίες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cybercrime@police.gov.cy ή στην ηλεκτρονική φόρμα «Cyber Crime New» στο Application της Αστυνομίας Κύπρου.