Σχόλια για το σώμα, υπονοούμενα και αγγίγματα στην εργασία - Ο κώδικας αντιμετώπισης

Σχόλια για το σώμα, υπονοούμενα και αγγίγματα στην εργασία - Ο κώδικας αντιμετώπισης

Ο κώδικας αντιμετώπισης της παρενόχλησης στην εργασία

Άντρη Θρασυβούλου

Παρενόχληση στην εργασία. Εσείς γνωρίζετε πώς μπορείτε να αντιδράσετε εάν σας συμβεί; Ο κώδικας αντιμετώπισης της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία που ετοίμασαν από κοινού ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ, περιλαμβάνει τα μέτρα αντιμετώπισης από τους εργαζομένους καθώς και τις υποχρεώσεις εργοδοτών, εργαζομένων και συντεχνιών.

Οι τρεις οργανώσεις, προχωρούν στην ενσωμάτωση του Κώδικα ως παράρτημα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σκοπός του κώδικα είναι η σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο του Οργανισμού/επιχείρησης.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Όπως ανέφερε στο Newsbomb, η Γραμματέας Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, Δέσπω Ησαΐα ο κάδικας προκύπτει από τη νομοθεσία για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση αναφέρει ότι ο εργοδότης θα πρέπει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα τα οποία να μην θίγουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Ένα μέτρο είναι και ο συγκεκριμένος κώδικας ο οποίο βοηθά τους εργοδότες να εφαρμόζουν τον νόμο.

Σε κάθε ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης ο Κώδικας θα εισάγεται ως παράρτημα, προσθέτει η κ. Ησαΐα. ''Εμάς μας ενδιαφέρει να μπορούμε να προάγουμε κουλτούρα αξιοπρέπειας στην εργασία''.

 

Τι είναι Σεξουαλική Παρενόχληση

Στον κώδικα αναφέρεται ρητά: Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον/την αποδέκτη της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως που εκφράζεται με λόγια ή έργα και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση

Τι είναι Παρενόχληση

«Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον/την αποδέκτη της συμπεριφορά που σχετίζεται με το φύλο ενός προσώπου και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειάς του/της, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό περιβάλλον κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Τι είναι Ανεπιθύμητη Συμπεριφορά

«Ανεπιθύμητη Συμπεριφορά» είναι η κάθε συμπεριφορά που είναι δυσάρεστη και προσβλητική για μια γυναίκα ή έναν άνδρα. Δεν έχει σημασία αν τέτοια συμπεριφορά είναι μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη. Δεν έχει, επίσης, σημασία πως αντιλαμβάνεται ο/η δράστης/τρια τη συμπεριφορά του/της έναντι του/της αποδεκτή/τριας, ούτε χρειάζεται ο/η αποδέκτης/τρια της συμπεριφοράς να ενημερώσει τον/την δράστη/τρια ότι η συμπεριφορά του/της είναι ανεπιθύμητη.

Ενδεικτικές Συμπεριφορές Σεξουαλικής Παρενόχλησης

 Προσβλητικά ή αχρείαστα αγγίγματα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

 Χειρονομίες με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή νοήματα με τα μάτια, το στόμα κτλ.

 Ανήθικες ή προσβλητικές προτάσεις.

 Σχόλια για το σώμα, το πρόσωπο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις σεξουαλικές επιδόσεις ή τα σεξουαλικά ελαττώματα κάποιου.

 Υπονοούμενα που προσβάλλουν τη γενετήσια αξιοπρέπεια.

 Γραπτές ή προφορικές ύβρεις σεξουαλικού περιεχομένου.

 Γραπτά ή προφορικά ερωτόλογα.

 Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών, μηνυμάτων κτλ. σεξουαλικού περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, ηλεκτρονικό (π.χ. e-mails, SMS κτλ.) ή μη.

 Παράκληση ή απαίτηση για σεξουαλικές χάρες, ιδιαίτερα με την υπόσχεση πρόσληψης, προαγωγής, μη απόλυσης κτλ.

 Παρατηρήσεις με σεξουαλικά υπονοούμενα.

 Μειωτικές παρατηρήσεις για το φύλο ή την εμφάνιση.

 Ερωτήσεις αναφορικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά ή εξιστόρηση σεξουαλικών εμπειριών στο θύμα.

 Σωματική επίθεση σεξουαλικού περιεχομένου και εξαναγκασμός σε σεξουαλική επαφή.

 Αστεία ή πειράγματα σεξουαλικού περιεχομένου.

 Συνεχείς προσκλήσεις σε δείπνο ή εξόδους παρά την απόρριψή τους από το θύμα.

 

Μέτρα αντιμετώπισης

Όπως αναφέρεται στον Κώδικα, κάθε θύμα παρενόχλησης οφείλει να αντιδράσει σε συμπεριφορά που συνιστά σεξουαλική παρενόχληση από οποιονδήποτε κι αν προέρχεται.

 Αντιμετωπίζει τον/την δράστη κατά πρόσωπο ή μέσω αντιπροσώπου (π.χ. συνάδελφο/σσα, συνδικαλιστή/τρια ή άλλο) προφορικά ή γραπτά, για να εξηγήσει τη συμπεριφορά που τον/την ενόχλησε και να καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμεί την επανάληψή της.

 Ενημερώνει/καταγγέλλει στον/στην εργοδότη/τρια στην περίπτωση που ο/η θύτης συνεχίζει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

 Σημειώνει υπό τύπο ημερολογίου κάθε συμπεριφορά που ενοχλεί.

 Υποβάλλει το παράπονό του/της στους φορείς/θεσμούς εφόσον:

 Ο/Η δράστης συνεχίζει ακόμα και μετά που μίλησε στον/στην εργοδότη/τρια του/της την παρενοχλητική συμπεριφορά.

 Ο/Η δράστης είναι ο/η ίδιος/ια ο/η εργοδότης/τρια του/της.

 Δεν είναι ευχαριστημένος/η με τον τρόπο χειρισμού του παραπόνου του/της στον χώρο εργασίας ή με το αποτέλεσμα της διερεύνησης.

 Προσφεύγει στο δικαστήριο. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο Εργατικών Διαφορών