Ανήλικοι στην εργασία - Αυτά προνοεί η νομοθεσία

Ανήλικοι στην εργασία - Αυτά προνοεί η νομοθεσία

Τι καθορίζει η νομοθεσία για την εποχιακή απασχόληση μαθητών

Στους όρους υπό τους οποίους μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορες εργασίες το καλοκαίρι σύμφωνα με την νομοθεσία αναφέρεται ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του δεν μπορεί να απασχολείται σε οποιοδήποτε κλάδο ή εργασία.

Αναφέρεται επίσης ότι κανένα παιδί, από 15 ετών έως 16 ετών, μπορεί να απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία πέραν των 36 ωρών εβδομαδιαία ή πέραν των 7 ωρών και 15 λεπτών ημερησίως.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Παράλληλα, κανένα νεαρό πρόσωπο, από 16 ετών έως 18 ετών, απασχολείται πέραν των 38 ωρών εβδομαδιαίως ή 7 ώρες και 45 λεπτά ημερησίως. 

Προστίθεται ότι για πληροφορίες σε σχέση με την απασχόληση παιδιών και νεαρών προσώπων το κοινό μπορεί να αποτείνεται στην Αρμόδια Αρχή, Τμήμα Εργασίας στο τηλ. 22400807 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας κάτω από τον τίτλο «Ενημερωτικός Οδηγός για τους περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμους 2001 και 2012».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Διπλό φονικό: Μετ΄ εμποδίων η δικαστική διαδικασία λόγω πένθους Τζιωνή
 
Πέραν των πιο πάνω, για κάθε παιδί ή νεαρό πρόσωπο που απασχολείται με απολαβές, ισχύουν για τους εργοδότες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις από τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους για δήλωση πρόσληψης στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και για καταβολή των ανάλογων εισφορών.

Για περαιτέρω πληροφορίες το κοινό μπορεί να αποτείνεται στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων στα τηλ. 22806231 και 22806250, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ