Αυτοί είναι οι διορισμοί και μεταθέσεις εκπαιδευτικών - Έχουν ανακοινωθεί

Αυτοί είναι οι διορισμοί και μεταθέσεις εκπαιδευτικών - Έχουν ανακοινωθεί

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Επ. Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας οι διορισμοί και μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΔΩ) οι διορισμοί και οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οι ακόλουθες μεταθέσεις και διορισμοί:

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στην κατηγορία ΚΥΠΡΟΣ ΕΔΩ

 
(Α) Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
(Β) Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
(Γ) Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διάρκειας, και Διορισμοί με Σύμβαση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
(Δ) Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτικής Εκπαίδευσης),
(Ε) Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση),
(ΣΤ) Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διάρκειας, και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευσης),
(Ζ) Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης,
(Η) Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

(Θ) Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης,
(Ι) Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Τεχνικής Εκπαίδευσης,
(ΙΑ) Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση),
(ΙΒ) Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση),
(ΙΓ) Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας και Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διάρκειας Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης,
(ΙΔ) Ενδιαφέρει υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Εμπορικών/Οικονομικών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση,
(ΙΕ) Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διάρκειας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διαρκείας και Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση).

Πηγή: ΚΥΠΕ