Αυτές είναι οι νέες οδηγίες Υπ. Δικαιοσύνης στην Αστυνομία

Αυτές είναι οι νέες οδηγίες Υπ. Δικαιοσύνης στην Αστυνομία

Στο επίκεντρο η βία

Πρόσθετες δράσεις έλαβε η Αστυνομία μετά από συστάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για αποτελεσματικότερο χειρισμό περιστατικών βίας κατά των γυναικών και της  έμφυλης βίας.
 
 
 
Για τις πρόσθετες δράσεις και για το ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2019-2023 υποβλήθηκε σήμερα για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενημέρωσε το πρωί σε συνάντηση που είχε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Γιώργος Σαββίδης τις γυναικείες οργανώσεις που συμμετέχουν στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου.
 
Στην συνάντηση συμφωνήθηκαν πρακτικές ενέργειες που μπορούν άμεσα να γίνουν προς όφελος της ισότητας των φύλων.
 
Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, οι πρόσθετες αυτές δράσεις της Αστυνομίας εστιάζουν σε τέσσερεις πυλώνες, οι οποίοι είναι η άμεση αξιολόγηση του τρόπου χειρισμού των καταγγελιών για περιστατικά άσκησης βίας κατά των γυναικών, επανακαθορισμό των σχετικών οδηγιών και ενημέρωση όλων των Αστυνομικών της πρώτης γραμμής, σε κάθε Αστυνομικό Σταθμό και σε κάθε Υπηρεσία της Αστυνομίας
 
.
 
Επίσης, καταρτισμό σαφών και ξεκάθαρων οδηγιών προς όλα τα μέλη της Αστυνομίας, αναφορικά με τον τρόπο ομοιόμορφου χειρισμού των καταγγελιών άσκησης έμφυλης βίας, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και ενίσχυση και αναβάθμιση των εκπαιδεύσεων των μελών της Αστυνομίας στο θέμα.
 
Ακόμη, αξιολόγηση εφαρμογής του ειδικού Πρωτοκόλλου Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας σε περιπτώσεις βίας μεταξύ συντρόφων, το οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καταγγελιών που αφορούν άσκηση βίας μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, συμβίων ή συντρόφων από την Αστυνομία.
 
Κατά τη συνάντηση, ο κ. Σαββίδης ενημέρωσε επίσης τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2019-2023 που υποβλήθηκε σήμερα για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.