Συστάθηκε Δικαστήριο με «τρύπιο» νόμο - Φίσκα οι αιτήσεις από αιτητές πολιτικού ασύλου

Συστάθηκε Δικαστήριο με «τρύπιο» νόμο - Φίσκα οι αιτήσεις από αιτητές πολιτικού ασύλου

Παρέμβαση Υπουργείου με νέο νόμο - Οι πρόνοιες

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Φίσκα σε αιτήσεις και το  Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας τρεις μήνες μετά από την έναρξη της λειτουργίας του. Το Δικαστήριο συστάθηκε και λειτουργεί από τις 18 Ιουνίου 2019 με σκοπό να αποφασίζει αναφορικά με τις προσφυγές από αιτητές πολιτικού ασύλου. Oι αιτητές εκμεταλλεύονται την ευκαιρία που έχουν και «βομβαρδίζουν» με αιτήσεις και προσφυγές το Δικαστήριο που προσπαθεί να βγάλει άκρη. 
 
 
Το νεοιδρυθέν Δικαστήριο έγινε με σκοπό να ανταποκριθεί η Δημοκρατία στς  απαιτήσεις ταχείας εκδίκασης των υποθέσεων διεθνούς προστασίας και να αποφορτιστεί το Ανώτατο Δικαστήριο.
 
Αυτό ίσως γίνει κατορθωτό μέσω νέου νομοσχεδίου, αφού το υφιστάμενο ήταν «τρύπιο». Η εφαρμογή του νέου νομοσχεδίου εγκρίθηκε σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 Σεπτεμβρίου 2019.
 
Λαμβάνουν μέτρα
 
Τα δεδομένα που διαμορφώνονται οδήγησαν στην ανάγκη λήψης μέτρων. Ένα από αυτά είναι η ενίσχυση του αριθμού των Δικαστών του Δικαστηρίου. Επί τούτου ο Διευθυντής Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης των Δικαστηρίων προέβη σε μελέτη που βασίστηκε σε στατιστικά στοιχεία του Διοικητικού Δικαστηρίου, της  Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων και της Υπηρεσίας Ασύλου. Σημειώνεται ότι μόνο το 2018 έγιναν στην Υπηρεσία Ασύλου 7761 αιτήσεις και εκκρεμούν ακόμα για εξέταση 8502 από προηγούμενα χρόνια.
 
 
Η μελέτη αφορούσε  τις προσφυγές/αιτήσεις διεθνούς προστασίας που καταχωρούνται ετησίως και εκκρεμούν τόσο ενώπιον του Δικαστηρίου όσο και ενώπιον της Διοίκησης. Με βάση τα αποτελέσματα, προκύπτει η ανάγκη αύξησης του αριθμού των Δικαστών του Δικαστηρίου. Η απόφαση που ελήφθη ήταν να προσληφθούν και άλλοι δικαστές. Αυτή τη στιγμή στο Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας βρίσκονται τρεις δικαστές που εκδικάζουν υποθέσεις.
 
prosfuges
 
Την ίδια ώρα παρατηρήθηκε στο νόμο κενό όσον αφορά στην ύπαρξη Διοικητικού Προέδρου του Δικαστηρίου. Στον υφιστάμενο  νόμο δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο παρά μόνο ότι λειτουργεί με τρεις μόνο δικαστές.
 
Οι ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν άμεσες και ετοιμάστηκε νέο νομοσχέδιο. Στο νέο νομοσχέδιο στο οποίο συνέδραμαν το Υπουργείο Οικονομικών και το Εξωτερικών τιτλοφορείται: «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 3 του βασικού νόμου και προνοεί:
 
Nα αυξηθεί ο αριθμός των Δικαστών που θα συγκροτούν το Διοικητικό Δικαστήριο από τρεις σε πέντε.
 
Να καθορίζεται ποιος θα ασκεί καθήκοντα Διοικητικού προέδρου του Δικαστηρίου.
 
Οι πιο πάνω ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν γενικά στην εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου και την ομαλή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του.
 
Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε το αίτημα για τη δημιουργία δύο πρόσθετων θέσεων Δικαστή και η σχετική ρύθμιση θα προωθηθεί με τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2019.