Πάλι απροετοίμαστοι: Οι πλημμύρες καραδοκούν και ακόμα κάνουν... μελέτες (Φωτο)

Πάλι απροετοίμαστοι: Οι πλημμύρες καραδοκούν και ακόμα κάνουν... μελέτες (Φωτο)

Ειδική επιτροπή ανέλαβε το τσουνάμι

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Διανύουμε τις πρώτες 22 ημέρες του Φθινοπώρου. Οι βροχές που θα έλθουν είναι καλοδεχούμενες. Ωστόσο, η Κύπρος ακόμα και με τα πρωτοβρόχια υποφέρει. Ήδη τα πρώτα προβλήματα παρουσιάστηκαν στη Λάρνακα με τις ορμητικές σταγόνες νερού να προκαλούν πάμπολλα προβλήματα στις Καμάρες Λάρνακας. 
 
 
Ωστόσο, μέσα από ερευνα διαπιστώνουμε ότι ένα σχεδόν χρόνο μετά τις πλημμύρες του περασμένου Νοεμβρίου ακόμα …χανόμαστε στις μελέτες. Την ίδια ώρα το Νewsbomb αποκαλύπτει ότι συστάθηκε ειδική επιτροπή για τα αντιπλημμυρικά αλλά και την αντιμετώπιση τσουναμιού στις  παράλιες περιοχές. Μέσα από τον προϋπολογισμό του κράτους που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο  φιξαρίστηκε κονδύλι 5 εκ για αντιπλημμυρικά κατασκευαστικά έργα.
 
 
Ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών με τον πιο επίσημο τρόπο ανέφερε στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες ότι το Υπουργείο προωθεί δυο διαγωνισμούς για να βρεθούν ακόμα… τα ιδιωτικά γραφεία μελετητών  για το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
 
Οι μελέτες έχουν δυο στόχους:
Tη μελέτη για τη βελτίωση του μηχανισμού καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες.
Τη μελέτη για τη διάθεση ομβρίων υδάτων ιδιοκτησιών σε απορροφητικούς «λάκκους».
Οι μελέτες γίνονται σε στα πλαίσια του Τμήματος Δημοτικών Έργων και τις τοπικές Αρχές.
 
Τα μέτρα
 
Η αντιμετώπιση των πλημμυρών γίνεται με δυο τρόπους στη βάση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθέτησε η Κύπρος. Πρόκειται για την εφαρμογή Οριζόντιων και Ειδικών Μέτρων.
 
Τα Οριζόντια μέτρα αποσκοπούν κυρίως: Στις  πρακτικές, πρωτόκολλα/διαδικασίες, νομοθετικές ρυθμίσεις κτλ. που αφορούν: 
  •  Tην πρόληψη.
  • Διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας όπως: (Yποχρεωτική τακτική συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης όμβριων υδάτων, υποχρεωτική εξασφάλιση άδειας/έγκρισης για αναπτύξεις/έργα/κατασκευές σε περιοχές που είτε γειτνιάζουν με υδατορέματα είτε διασχίζονται από υδατορέματα.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 
Τα Ειδικά Μέτρα έχουν στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πλημμύρας στην κάθε μία από τις 19 περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της κάθε αντίστοιχης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής ποταμού. Τα ειδικά μέτρα αφορούν την  ετοιμασία Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης της κινδύνων πλημμύρας για κάθε μία από τις 19  επικίνδυνες  περιοχές, Θα  πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουν διορθωτικά μέτρα. Τα προτεινόμενα οριζόντια και ειδικά μέτρα θα συμπεριλαμβάνουν δράσεις που αφορούν τα εξής:
  • Έγκαιρη προειδοποίηση.
  • Ανταπόκριση και αποκατάσταση πληγέντων περιοχών.
  • Αντιπλημμυρικά έργα.
  • Πράσινες υποδομές.
  • Διαχείριση αποθηκευτικής ικανότητας ταμιευτήρων για ανάσχεση.
  • Φυσική Ανάσχεση (Natural Retention).
  • Ελεγχόμενο πλημμύρισμά επιλεγμένων περιοχών.
 
Πιο κάτω παρουσιάζουμε τις 19 περιοχές στην Κύπρο που κινδυνεύουν από πλημμύρες όπως αναρτηθηκαν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Υδάτων. Πρόκειται για τις:
 
πλημ
 
O κίνδυνος για τσουνάμι
 
Στις 07 Αυγούστου προχώρησαν οι διαδικασίες για τη σύσταση ομάδας Ad -Hoc Επιτροπής Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Τσουναμιού. Η Επιτροπή αποτελείται από: Tον  Διευθυντή Τμήματος Γεωλογικής Επισκοπησης, τον Διοικητή της Πολιτικής Άμυνας, τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή εκπρόσωπό του και  τον Διευθυντή του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου ή εκπρόσωπό του ως παρατηρητή. Η Επιτροπή θα λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με ταυτόχρονη ενημέρωση του Υπουργού Εσωτερικών.
 
 Η Επιτροπή θα εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για αντιμετώπιση του κινδύνου από το τσουνάμι. Το Σχέδιο Δράσης θα παραδοθεί στην αρμόδια Επιτροπή NEAMTWS και ακολούθως θα υποβληθεί σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και ένταξή του στα Εθνικά Σχέδια Αντιμετώπισης Κινδύνων της Κυπριακής Δημοκρατίας.