Αυτό το επικίνδυνο προϊόν αποσύρεται από την αγορά (Φωτο)

Αυτό το επικίνδυνο προϊόν αποσύρεται από την αγορά (Φωτο)

Δεν ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας

Επικίνδυνο προϊόν, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το πιο κάτω προϊόν είναι επικίνδυνο.

Διαβάστε όλες τις τοπικές ειδήσεις ΕΔΩ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κοπτικά εξαρτήματα αρθρωτού τύπου για θαμνοκοπτικές μηχανές άγνωστης προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 38, Αρ. Ειδοποίησης Α11/0059/19

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

 

       

Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω προϊόν είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.