Μπορεί το κράτος να υποχρεώσει τους γονείς στην Κύπρο να εμβολιάζουν τα παιδιά τους;

Μπορεί το κράτος να υποχρεώσει τους γονείς στην Κύπρο να εμβολιάζουν τα παιδιά τους;

Η διαδικασία που ακολουθείται στα σχολεία παγκύπρια

Σε αρκετές χώρες της ΕΕ το φαινόμενο μη εμβολιασμού των παιδιών παρουσιάζει αυξητική τάση και λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. Αν και στην Κύπρο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία μέχρι στιγμής για το ποσοστό των γονέων οι οποίοι δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους παρά τις συστάσεις των επιστημόνων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Υπουργείο Υγείας παραδέχεται ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι πιθανόν να βρίσκεται σε αύξηση.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, στο παρελθόν είχε απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με συγκεκριμένα ερωτήματα, ανάμεσα στα οποία ήταν και το αν το Κράτος δικαιούται να υποχρεώσει τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών σχολικής ηλικίας να εμβολιάσουν τα παιδιά τους με τα βασικά εμβόλια που προνοούνται στο επίσημο πρόγραμμα εμβολιασμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Γιατί γονείς αρνούνται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους στην Κύπρο

Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε σχετική γνωμάτευση ήταν ότι το Κράτος, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και/ή του Υπουργείου Υγείας, δεν νομιμοποιείται να υποχρεώσει τους γονείς/κηδεμόνες ώστε τα παιδιά τους να τυγχάνουν εμβολιασμών. Η συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων είναι απαραίτητη προτού οι Σχολιατρικές Υπηρεσίες προβούν σε οποιαδήποτε ιατρική εξέταση/εμβολιασμό/χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Η διαδικασία που ακολουθείται στα σχολεία παγκύπρια

Τα παιδιά πριν τη φοίτησή τους στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πρέπει να έχουν κάνει συγκεκριμένα εμβόλια. Ως εκ τούτου, οι γονείς ενημερώνονται ότι κατά την εγγραφή των παιδιών τους σε Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο (παιδιά Α΄ τάξης και οποιασδήποτε άλλης τάξης που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία ή σχολεία του εξωτερικού) πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, όπου φαίνεται η κατάσταση εμβολιασμού του παιδιού.

Αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας πρέπει να προσκομίζεται, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει τα εμβόλια ή όχι. 

Διαβάστε όλες τις τοπικές ειδήσεις ΕΔΩ

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, στις εγκύκλιες οδηγίες που αποστέλλονται σε όλα τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, αναφέρει:

“Σε ό, τι αφορά στην κατάσταση εμβολιασμών των μαθητών/ριών της Α΄ τάξης, αλλά και όλων των νέων μαθητών/ριών σας, οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων θα πρέπει, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να παραδώσετε τα σχετικά έντυπα, τα οποία παραλάβατε από τους γονείς/κηδεμόνες, κατά την εγγραφή των παιδιών τους (τον Ιανουάριο 2019), στους/στις Λειτουργούς Υγείας. Στις περιπτώσεις που οι γονείς/κηδεμόνες σάς παρέδωσαν κατάσταση εμβολιασμών του παιδιού τους με τη μορφή αντιγράφου της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας ή της Κάρτας Εμβολιασμού του, παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι, στη συγκεκριμένη σελίδα, αναγράφεται το όνομα του παιδιού. Στην περίπτωση που γονείς/κηδεμόνες δεν προσκόμισαν την κατάσταση εμβολιασμών του παιδιού τους, κατά τις εγγραφές, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τον/τη Λειτουργό Υγείας του σχολείου σας.

Επισημαίνεται ότι όλα τα παιδιά που κάνουν εγγραφή στην Α΄ τάξη ή εγγραφή σε άλλη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για πρώτη φορά, πρέπει να προσκομίζουν κατά τη διάρκεια της περιόδου των εγγραφών τον Ιανουάριο, τη σελίδα του Βιβλιαρίου Υγείας, όπου αναγράφεται το όνομα του παιδιού και η κατάσταση των εμβολίων του, ανεξάρτητα αν έχει κάνει τα απαραίτητα εμβόλια ή όχι. Σε περίπτωση που δεν έχουν Βιβλιάριο Υγείας, απαιτείται σχετική βεβαίωση του/της Παιδιάτρου/Κέντρου Μητρότητας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας (δηλ. μετά την περίοδο εγγραφών του Ιανουάριου), μόλις το παιδί παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο σχολείο σας για εγγραφή και φοίτηση, θα πρέπει να ζητήσετε από τους γονείς του να προσκομίσουν την κατάσταση εμβολιασμού του και να την παραδώσετε στον/στη Λειτουργό Υγείας του σχολείου σας.”