Φιλάσθενοι οι εκπαιδευτικοί με 2031 δασκάλους- καθηγητές να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης

Φιλάσθενοι οι εκπαιδευτικοί με 2031 δασκάλους- καθηγητές να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης

Επαρκώς στελεχωμένα τα σχολεία - Δεν υπάρχουν καθηγητές για ηλεκτρονικά

Του Στέλιου Ξιουρή

Ειδικής μεταχείρισης ζητούν και το επιτυγχάνουν το 16 % των εκπαιδευτικών ή σε απόλυτο αριθμό 2031, με τους περισσότερους εξ αυτών να παρουσιάζουν ιατρικά πιστοποιητικά, ώστε να απουσιάζουν από την έδρα ή να διδάσκουν υπό ειδικό καθεστώς…

Προφανώς και όταν καταφέρνουν να απολαμβάνουν καθεστώτος ειδικής μεταχείρισης τόσο μεγάλος αριθμός δασκάλων- καθηγητών, αφενός επηρεάζεται ο προγραμματισμός και η στελέχωση των σχολείων και αφετέρου το κράτος επιβαρύνεται με επιπρόσθετα κονδύλια για να τους αντικαταστήσει. Ενίοτε οι απαλλαγές καθηγητών- δασκάλων αποβαίνουν και σε βάρος συναδέλφων τους αφού επηρεάζονται οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις τους , αφού θα πρέπει να καλυφθούν οποιαδήποτε κενά αφήνουν οι της ειδικής μεταχείρησης…

Διαβάστε όλες τις τοπικές ειδήσεις ΕΔΩ

Η αναφορά του καθ’ ύλη αρμόδιου για διευθέτηση των εν λόγω θεμάτων , διορισμών- μετακινήσεων εκπαιδευτικών , Προέδρου της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ( ΕΕΥ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, προκάλεσε αμηχανία και εν πολλοίς έμεινε αναπάντητη και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των καθηγητών, οι οποίοι παρέπεμψαν στις διαδικασίες, όπως τα ιατροσυμβούλια.

Κατά τ’ άλλα όπως παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, η στελέχωση στα σχολεία έγινε σε ικανοποιητικό βαθμό και τα όποια προβλήματα είναι απόρροια των ειδικών συνθηκών , όπως ενστάσεις εκπαιδευτικών για τις τοποθετήσεις- μετακινήσεις τους, αλλά και της απόφασης των συμβασιούχων για αποδοχή του διορισμού, αφού λόγω της προσωρινότητας θα πρέπει να τερματίσουν την εργασία στην οποία απασχολούνται…

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Αξιοσημείωτη είναι πάντως η αναφορά του Προέδρου της Οργάνωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης ( ΟΛΤΕΚ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ,  ότι για κάποια αντικείμενα διδασκαλίας δεν υπάρχουν διαθέσιμοι καθηγητές, όπως για τα ηλεκτρονικά, αφού η ζήτηση στην αγορά εργασίας είναι μεγάλη και δεν προτιμούν την έδρα…

Πάντως ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΖΗΣ, επισήμανε ότι η στελέχωση των σχολείων έγινε έγκαιρα και κατά 99.9 % νωρίτερα από άλλες χρονιές, ρίχνοντας το γάντι στους εκπαιδευτικούς για τις απεργίες που έκαναν για τον συγκεκριμένο λόγο.

Πάντως οι Πρόεδροι ΟΕΛΜΕΚ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ και ΠΟΕΔ ΦΙΛΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ σε ερωτήσεις της newsbomb , περί των αδικαιολογήτων απεργιών , όπως συνάγεται από τα λεχθέντα στην Επ. Παιδείας, επισήμαναν ότι πρέπει να εφαρμοσθεί η σχετική νομοθεσία για την στελέχωση και κατηγόρησαν το Υπ. Παιδείας ότι δεν προετοιμάστηκε επαρκώς , αφού δεν έστειλε ως όφειλε τις ανάγκες στην ΕΕΥ για να προχωρήσει στα περαιτέρω…

Αξιοσημείωτη είναι η τοποθέτηση του κ. Χατζησάββα ότι «το τέλειο δεν πρόκειται να φθάσουμε στην έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, αφού αποτελεί συνδυασμό γεγονότων και σε καμία περίπτωση δεν θα βρεθεί λύση» !

Σημειώνεται ότι η πρόσφατη στάση εργασίας των εκπαιδευτικών έγινε και λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης , η οποία γίνεται με τους όρους που περιέγραψε ευκρινώς  ο Πρόεδρος των καθηγητών…