Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για εξετάσεις πιστοποίησης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για εξετάσεις πιστοποίησης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Όλες οι πληροφορίες

Γραπτές Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα διοργανώνονται το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις συμμετοχής από τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας οι εξετάσεις αφορούν τα επίπεδα Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2), Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1), Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2) και Άριστη Γνώση Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2).
 
Σκοπός των Εξετάσεων, προστίθεται, είναι η Πιστοποίηση Επάρκειας στην αντίστοιχη γλώσσα και επίπεδο, προσόν το οποίο είναι δυνατό να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα. Επιτυχών στις Εξετάσεις αυτές θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία στη Γραπτή Εξέταση τουλάχιστον 50%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Καταγγελία: Εξωσχολικοί μπήκαν σε σχολείο και χτύπησαν βοηθό διευθύντρια

Οι Γραπτές Εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χώρους που θα ανακοινωθούν μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην Εξέταση θα σταλούν έγκαιρα με προσωπική επιστολή στον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά.
 
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032 Λευκωσία, από τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, από τις 08:00 μέχρι τις 15:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνουν δεκτές σε καμιά περίπτωση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στη διεύθυνση www.moec.gov.cy/ypexams (Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα).
 
Εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Βασικού Επιπέδου στην Ελληνική Γλώσσα

Εξάλλου, με ξεχωριστή ανακοίνωση η Υπηρεσία Εξετάσεων υπενθυμίζει ότι οργανώνει εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Βασικού Επιπέδου στην Ελληνική Γλώσσα (Επίπεδο Α2), όπως καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε μετανάστες και αλλοδαπούς που διαμένουν στην Κύπρο.
 
Θα εξεταστεί η ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου, η ικανότητα ακρόασης και κατανόησης, η ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης, η ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και βασικά στοιχεία της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Κύπρου. Η εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία.
 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η γραπτή εξέταση θα γίνει το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019, μεταξύ 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Θα ακολουθήσει η προφορική εξέταση μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης (η ακριβής ώρα εξέτασης θα σταλεί με επιστολή σε κάθε υποψήφιο).     

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας
 
Αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2019 από τις 08:00 μέχρι τις 15:00. Το τέλος συμμετοχής στην εξέταση ανέρχεται στα €25,00 και θα πρέπει να καταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης.
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος, η προφορική εξέταση ενδέχεται  να οριστεί σε διαφορετικές ημερομηνίες.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας www.moec.gov.cy/ypexams (Υπηρεσία Εξετάσεων - Έντυπα).    
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22582900, 22582904, 22582929.

Πηγή: ΚΥΠΕ