Κύπρος: Οδηγείς ηλεκτρικό αυτοκίνητο; Εδώ θα σταθμεύεις δωρεάν

Κύπρος: Οδηγείς ηλεκτρικό αυτοκίνητο; Εδώ θα σταθμεύεις δωρεάν

Προς δωρεάν στάθμευση ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε δημοτικούς χώρους στην Κύπρο-Προωθείται στη Βουλή

Άντρη Θρασυβούλου

Ενδιαφέρουσα πρόταση νόμου η οποία προωθεί την δωρεάν στάθμευση ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης στην Κύπρο όπου δεν ελέγχεται από μηχανισμό ή άλλο σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου του οχήματος βρίσκεται ενώπιον της Βουλής.

Όπως ανέφερε στο Newsbomb, ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος κατέθεσε την πρόταση με τους Βουλευτές Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Δημήτρη Δημητρίου του Δημοκρατικού Συναγερμού, πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει με δυνατά κίνητρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. ''Η προσπάθεια είναι να φέρουμε στα κέντρα των πόλεων ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν εκπέμπουν ρύπους'', τόνισε ο ίδιος.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η συγκεκριμένη πρόταση νόμου που τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Αφού η Επιτροπή έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να αναθεωρήσει το κείμενο της πρότασης νόμου που περιλαμβάνει:

- Δωρεάν στάθμευση ηλεκτροκίνητου οχήματος ή οχήματος κινούμενου με ηλεκτροκίνητη μηχανή σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στον οποίο η στάθμευση οχημάτων δεν ελέγχεται από μηχανισμό ή άλλο σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου του οχήματος.

- Έκδοση από τον οικείο δήμο δελτίου δωρεάν στάθμευσης για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου με την επίδειξη του πιστοποιητικού εγγραφής αυτού, το οποίο θα ισχύει για παγκύπρια χρήση και θα τοποθετείται σε ορατή θέση στο πάνω μέρος του ανεμοθώρακα του οχήματος.

O αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου, όπως αυτή αναθεωρήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής. 

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, το δικαίωμα δωρεάν στάθμευσης σε χώρους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τοπικών αρχών παραχωρείται ήδη σε κατόχους ηλεκτροκίνητων και υβριδικών οχημάτων.  Ωστόσο, δεν υπάρχει θεσμοθετημένη ενιαία και ομοιόμορφη πολιτική η οποία να εφαρμόζεται από τις τοπικές αρχές όσον αφορά την παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος.  Επιπρόσθετα, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί πρόσθετο μέτρο το οποίο συμβάλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου για προώθηση της χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, υπό το φως των διατάξεων του σχετικού ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν στην επιτροπή ότι, παρ’ όλο που το εν λόγω υπουργείο δεν ενίσταται στην υιοθέτηση της προτεινόμενης ρύθμισης, αυτή ενδέχεται να δημιουργεί άνιση μεταχείριση υπέρ των προσώπων που κατέχουν ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Διαβάστε όλες τις τοπικές ειδήσεις ΕΔΩ

Τι λέει η Ένωση Δήμων

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου διαφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου και μεταξύ άλλων επισήμαναν ότι η υιοθέτησή της συνιστά επέμβαση στην εξουσία των δημοτικών συμβουλίων να επιλαμβάνονται θεμάτων τοπικής σημασίας.  Συναφώς, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι απαιτείται όπως επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών συμβουλίων να επιλέξουν ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες δράσεις και μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα και να καθορίσουν την πολιτική τους όσον αφορά τη στάθμευση ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός των δημοτικών ορίων. 

Πέραν των πιο πάνω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, παρ’ όλο που ο καθορισμός της πολιτικής και των κινήτρων που απαιτείται να παρέχονται στο κοινό για την προώθηση της χρήσης των ηλεκτροκίνητων και υβριδικών οχημάτων στην Κύπρο αποτελεί αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, ορισμένοι δήμοι, στο πλαίσιο της άσκησης της διακριτικής τους εξουσίας, παρέχουν ήδη δωρεάν στάθμευση στους κατόχους των εν λόγω οχημάτων.  Τέλος, οι ίδιοι σημείωσαν τις πρακτικές δυσκολίες που αναμένεται να επιφέρει η εν λόγω ρύθμιση, ιδιαίτερα όσον αφορά τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης με ελεγχόμενη πρόσβαση και την ανάγκη να υφίσταται ένα κοινό πλαίσιο ελέγχου της στάθμευσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε όλους τους δήμους. 

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ανέφεραν ότι, σε περίπτωση υιοθέτησης της προτεινόμενης με την πρόταση νόμου ρύθμισης, απαιτείται όπως για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των τοπικών αρχών εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο η εισαγωγή στον περί Κοινοτήτων Νόμο ανάλογης ρύθμισης που να διέπει τη στάθμευση ηλεκτροκίνητων οχημάτων.  Πάρα ταύτα, εξέφρασαν την άποψη ότι επιβάλλεται όπως η υιοθέτηση ρυθμίσεων σε τοπικό επίπεδο αναφορικά με τη στάθμευση ηλεκτροκίνητων οχημάτων επαφίεται στα συμβούλια των τοπικών αρχών.