Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση - Παροχή ειδικών διευκολύνσεων

Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση - Παροχή ειδικών διευκολύνσεων

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση και εμπίπτουν στις πρόνοιες/έννοιες που καθορίζονται στον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, θα πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, αν κρίνουν απαραίτητο, σχετικό αίτημα για παροχή ειδικών διευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω Γραπτών Εξετάσεων μέχρι την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 και 12:00 το μεσημέρι.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό Έντυπο Διευκολύνσεων «Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων σε Εξετάσεις που διεξάγονται  από την Υπηρεσία Εξετάσεων (πλην των Παγκυπρίων Εξετάσεων)» που θα βρουν στον ιστότοπο http://www.moec.gov.cy/ypexams/entypa.html και να επισυνάψουν όλα τα πρόσφατα ιατρικά δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τόσο το ειδικό έντυπο όσο και τα ιατρικά πιστοποιητικά πρέπει είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς είτε να παραδοθούν ιδιοχείρως στη διεύθυνση: Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032, Λευκωσία, μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία.

Διαβάστε όλες τις τοπικές ειδήσεις ΕΔΩ

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ενημέρωση των αιτητών για την πιθανή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματός τους. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το είδος των διευκολύνσεων θα καθοριστεί με βάση τα πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν προσκομισθεί.