Κύπρος: «Σαρώνουν» την αγορά οι επιθεωρητές - 18 επικίνδυνα παιδικά ρούχα αποσύρθηκαν από την αγορά

Κύπρος: «Σαρώνουν» την αγορά οι επιθεωρητές - 18 επικίνδυνα παιδικά ρούχα αποσύρθηκαν από την αγορά

Εκστρατεία ελέγχου

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους κινδύνους που εμπεριέχουν τα παιδικά ενδύματα και με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς όπου στην αγορά διατίθεται πλήθος νέων παιδικών ενδυμάτων, διεξήγαγε εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης κατά την περίοδο 26/8/2019 –  6/9/2019 (Α’ φάση – Σχολικά Ενδύματα) και 23/9/2019 – 4/10/2019 (Β’  φάση – Παιδικά Ενδύματα).

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 168 καταστήματα, (85 στην Α’ φάση και 83 στην Β’  φάση) σχολικής και παιδικής ένδυσης, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων παιδικών ενδυμάτων, καθώς και την ενημέρωση των οικονομικών φορέων. Εντοπίστηκαν συνολικά 18 παιδικά ενδύματα (4 στην Α’ φάση και 14 στην Β’ φάση) τα οποία παρουσίαζαν κινδύνους για τα παιδιά και αποσύρθηκαν από την αγορά. Τα παιδικά ενδύματα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά φαίνονται στον πίνακα εδώ.

Διαβάστε όλες τις τοπικές ειδήσεις ΕΔΩ

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους στα καταστήματα παιδικής ένδυσης στο πλαίσιο των καθημερινών επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί και θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα παιδικά ενδύματα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται από την αγορά.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας υπάρχουν αναρτημένα ενημερωτικά έντυπα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς, στα οποία επεξηγούνται οι κύριες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα κορδόνια στα παιδικά ενδύματα και δίνονται συμβουλές με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των παιδιών.