Μέχρι 31η Δεκεμβρίου πρέπει να υποβληθούν οι καταστατικές αλλαγές των ΜΚΟ

Μέχρι 31η Δεκεμβρίου πρέπει να υποβληθούν οι καταστατικές αλλαγές των ΜΚΟ

"Οι αλλαγές είναι αναγκαίες"

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη ενημερώνει Σωματεία και Ιδρύματα ότι θα πρέπει να προβούν σε καταστατικές αλλαγές με βάση τις πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2018.
 
Το Γραφείο του Επιτρόπου τονίζει ότι οι αλλαγές είναι αναγκαίες για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στον Τομέα της Χρηστής Διοίκησης και της Οικονομικής Διαφάνειας

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας
 
Προσθέτει ότι οι αλλαγές πρέπει να υποβληθούν στις οικίες Επαρχιακές Διοικήσεις μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2019.

Πρότυπο καταστατικό και η νομοθεσία η οποία θα βοηθήσει στις τροποποιήσεις εδώ

Πηγή: ΚΥΠΕ