Καδής: Η γεωργία θα επηρεαστεί περισσότερο από κλιματική αλλαγή

Καδής: Η γεωργία θα επηρεαστεί περισσότερο από κλιματική αλλαγή

Η γεωργία είναι ένας από τους τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο στην αλλαγή του κλίματος στον χώρο της ανατολικής Μεσογείου, αφού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματολογικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων για σκοπούς άρδευσης, τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής στην παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.

Διαβάστε όλες τις τοπικές ειδήσεις ΕΔΩ

Ο κ. Καδής κάλεσε όλους όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι σήμερα, να το πράξουν μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες, έτσι ώστε η Στρατηγική που θα υιοθετηθεί να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των άμεσα επηρεαζόμενων, αφού αυτοί είναι που τελικά θα κληθούν, όπως είπε, να εφαρμόσουν τα μέτρα που θα προταθούν.
 
«Ειδικά στον γεωργικό τομέα, αναμένεται να προκληθεί μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών, αφού τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των υπόγειων υδάτων θα υποβαθμιστούν», ανέφερε, τονίζοντας ότι «είναι κατανοητό από όλους, ότι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή αποτελεί αναγκαιότητα».
 
Ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι η προτεινόμενη στρατηγική προσαρμογής του γεωργικού τομέα της Κύπρου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είναι ευθυγραμμισμένη με την Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και το σχετικό Σχέδιο Δράσης και συμπληρώνει το κενό που υπήρχε για τα θέματα γεωργίας.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας
 
Περιέχει μια σύνοψη των μελλοντικών μεταβολών των κλιματικών συνθηκών και των σχετικών επιπτώσεων στις καλλιέργειες και τους υδάτινους πόρους, καθώς και ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής, πρόσθεσε.  
 
Περιλαμβάνει, επίσης, σύμφωνα με τον κ. Καδή, δράσεις για την αποδοτική χρήση του νερού στη γεωργία και προτάσεις για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου ADAPT2CLIMA στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών και στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
 
Σημείωσε ότι για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων υλοποίησης, εκπονήθηκε ειδικό σχέδιο, ως αναπόσπαστο τμήμα της Στρατηγικής.
 
Ο Υπουργός Γεωργίας τόνισε ότι η Στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την κλιματική αλλαγή, ενώ υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση της Στρατηγικής, συμπίπτει με την ετοιμασία των προτάσεων της Κύπρου για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική 2021-2027, παρέχοντας μας τη δυνατότητα να εντάξουμε σε αυτήν, κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα προσαρμογής.

Ο κ. Καδής είπε ακόμη ότι η Στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου ADAPT2CLIMA «Προσαρμογή του γεωργικού τομέα των νησιών της Μεσογείου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», με συντονιστή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και συνεργάτες από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία.

Ανέφερε ότι στο πλαίσιο του έργου, αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των καλλιεργητικών πρακτικών στην ποιότητα και την ποσότητα των υπογείων υδάτων. Εκτιμήθηκε, επίσης, η ευπάθεια της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή με την προσομοίωση των επιδόσεων έξι καλλιεργειών και τη χρήση κατάλληλων μοντέλων, υπό διαφορετικά κλιματικά σενάρια.
 
Επιπρόσθετα, ο κ. Καδής είπε ότι επιδιώχθηκε η μείωση της ευπάθειας και η αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων μέτρων προσαρμογής και πρόσθεσε ότι αυτό, κατέστη δυνατό με τη χρήση του εργαλείου ADAPT2CLIMA, το οποίο αναπτύχθηκε από την ομάδα του έργου με στόχο τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων κατά τον προγραμματισμό της προσαρμογής της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 

Πηγή: ΚΥΠΕ