Κύπρος: Αυτά τα προϊόντα είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια και υγεία σας

Κύπρος: Αυτά τα προϊόντα είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια και υγεία σας

Δείτε ποια είναι στον πίνακα

Εξήντα-οκτώ προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά έχουν κοινοποιηθεί την εβδομάδα που αρχίζει στις 28/10/2019 στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα (GRAS-RAPEX – Report 44) του οποίου, η αρμόδια αρχή στην Κύπρο είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ).

Διαβάστε όλες τις τοπικές ειδήσεις ΕΔΩ

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.
Τα 68 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως: Δεκαπέντε (15) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, είκοσι (20) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, δεκαπέντε (15) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, οκτώ (8) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, εφτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ένα (1) στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων και ένα (1) στον Τομέα Κατασκευαστικών Προϊόντων.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ