Προσοχή! Επικίνδυνο προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά (Φώτος)

Προσοχή! Επικίνδυνο προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά (Φώτος)

Δείτε ποιο είναι

Επικίνδυνο προϊόν, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το πιο κάτω προϊόν είναι επικίνδυνο:

Διαβάστε όλες τις τοπικές ειδήσεις ΕΔΩ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχοινί για προστασία έναντι του κινδύνου πτώσης από ύψος κινεζικής προέλευσης.
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 44, Αρ. Ειδοποίησης Α12/1625/19


 Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας                                                                                                           

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.

Πηγή: ΚΥΠΕ