ΥΠΕΣ: Διοικητική έρευνα για αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος σε τεμάχια στα Κούκλια

ΥΠΕΣ: Διοικητική έρευνα για αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος σε τεμάχια στα Κούκλια

"Αποταθήκαμε και στη Νομική Υπηρεσία"

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει καθοδήγηση από την Νομική Υπηρεσία σχετικά με το νομικό χειρισμό του θέματος της αλλαγής πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει την περιοχή γύρω από τα ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια, περιλαμβανομένου και του ενδεχομένου ανάκλησης της πιο πάνω ένταξης και τις τυχόν νομικές συνέπειες για τη Δημοκρατία.

Παράλληλα αποφάσισε να διοριστούν δύο υψηλόβαθμα στελέχη (ένας από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ένας από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) για διενέργεια διοικητικής έρευνας σε σχέση με όλες τις αναφορές της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε όλες τις τοπικές ειδήσεις ΕΔΩ

Το ΥΠΕΣ σε ανακοίνωση με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σε σχέση με το θέμα υπενθυμίζει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων που προέκυψαν σχετικά με τη διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα, με την Απόφασή του με αρ. 65.421 και ημερομηνίας 02/05/2007, ενέκρινε τη διαδικασία ανταλλαγής ιδιωτικών ιδιοκτησιών στην περιοχή του Ακάμα, με περιοχές κρατικής και δασικής γης.

Αυτές, αναφέρεται, επελέγησαν σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τμήματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) και Δασών (ΤΔ) και οι οποίες είχαν ενταχθεί ή θα εντάσσονταν σε ζώνες ανάπτυξης με σκοπό την ανταλλαγή τους με τις ιδιόκτητες εκτάσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προστίθεται, το 2007 εντάχθηκε σε ζώνη ανάπτυξης (Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας) σημαντική έκταση δασικής γης στην περιοχή «Ορείτες» στην κοινότητα Κούκλια της Επαρχίας Πάφου, καθώς και συνορεύουσες σημαντικές εκτάσεις ιδιωτικής γης προς διασφάλιση της λειτουργικότητας και προσπελασιμότητας της δασικής γης που είχε ενταχθεί. Στις 21/12/2007 δημοσιεύτηκε Γνωστοποίηση στην Επίσημη Eφημερίδα της Δημοκρατίας, με τις εγκεκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες της υπό αναφορά περιοχής.

Το ΥΠΕΣ προσθέτει ότι ο Γενικός Ελεγκτής με επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών τον Οκτώβριο του 2017 έθεσε θέμα ανάκλησης της πιο πάνω πράξης, αφού όπως σημείωνε, δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική απόφαση και ως εκ τούτου, εισηγείτο όπως το Υπουργείο Εσωτερικών αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα για καθοδήγηση σχετικά με το νομικό χειρισμό του θέματος. 

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με νέα Απόφασή του στις 20/06/2018 προχώρησε σε ανάκληση της Απόφασης με αρ. 65.421, ημερομηνίας 02/05/2007. Για τα εν λόγω τεμάχια, τον Ιούλιο του 2016 κατατέθηκε από τις ιδιοκτήτριες εταιρείες της ιδιωτικής γης που είχε ενταχθεί σε ζώνη ανάπτυξης, αίτηση για Πολεοδομική Άδεια διαχωρισμού σε οικόπεδα και αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η γνωμάτευση επί της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Το θέμα απασχόλησε το Υπουργείο Εσωτερικών σε διάφορες συσκέψεις λόγω του κινδύνου η Δημοκρατία να οδηγηθεί στα δικαστήρια για καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων σε περίπτωση ανάκλησης της πράξης ένταξης της συγκεκριμένης ιδιωτικής γης σε Ζώνη Ανάπτυξης. Στις 23/10/2019 αποφασίστηκαν υπό το φως και της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να ζητηθεί καθοδήγηση από την Νομική Υπηρεσία καθώς και η διενέργεια διοικητικής έρευνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ