Πολυεπίπεδος και πολυδιάστατος ο ρόλος νοσηλευτών και μαιών, είπε ο Υπουργός Υγείας

Πολυεπίπεδος και πολυδιάστατος ο ρόλος νοσηλευτών και μαιών, είπε ο Υπουργός Υγείας

Οι δηλώσεις του

Η επιτυχία του στόχου για βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, μέσω των σημαντικών μεταρρυθμίσεων στο Σύστημα Υγείας της χώρας μας, βασίζεται στις ικανότητες του ανθρωπίνου δυναμικού, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, υποδεικνύοντας τον πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο ρόλο των νοσηλευτών και των μαιών.
 
Ο κ.Ιωάννου κήρυξε το πρωί στη Λεμεσό, την έναρξη των εργασιών του 26ου  Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, με τίτλο "Νοσηλευτές και μαίες για την υγεία και ευημερία 24/7", στην παρουσία της Προέδρου και των μελών του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών, καθώς και προέδρων και ηγετών της νοσηλευτικής από δέκα χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
 
Στο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως οι νοσηλευτές και οι μαίες, ως ο μεγαλύτερος επαγγελματικός φορέας στον τομέα της υγείας, έχουν την εμπειρία και τη γνώση και οδηγούν σε καθημερινή βάση στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, στην παροχή ποιοτικής φροντίδας και στην επίτευξη βέλτιστων θεραπευτικών παρεμβάσεων στους ασθενείς και στον γενικό πληθυσμό, στο νέο περιβάλλον της αυτονόμησης, σε περιβάλλον πλέον λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας.
 
"Είναι σημαντικό, οι νοσηλευτές, οι μαίες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, να επικεντρώνονται στην παροχή αποτελεσματικής νοσηλευτικής φροντίδας και οικονομικά αποδοτικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της βέλτιστης υγείας και ευημερίας για όλους", συμπλήρωσε.
 
Απευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους νοσηλευτές και μαίες, ο κ.Ιωάννου τόνισε πως "ο ρόλος σας είναι πολυεπίπεδος και πολυδιάστατος και εντοπίζεται στην κοινότητα, στο νοσοκομείο, στην εκπαίδευση, στο νεοσύστατο και πολλά υποσχόμενο Σύστημα Υγείας της χώρας μας, που είναι πλέον πραγματικότητα".
 
Επιπρόσθετα, είπε πως στη νέα αυτή πραγματικότητα στο χώρο της υγείας, το επίκεντρο ενδιαφέροντος για κάθε σύστημα υγείας, το Υπουργείο Υγείας, τον νοσηλευτή και τη μαία, οφείλει να είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, "και έμπρακτα εσείς το αποδεικνύεται στην καθημερινή σας πρακτική".
 
 Η επιτυχία του στόχου αυτού, μέσω των σημαντικών μεταρρυθμίσεων στο Σύστημα Υγείας της χώρας μας, υπέδειξε, βασίζεται οπωσδήποτε στις ικανότητες του ανθρωπίνου δυναμικού.

Διαβεβαίωσε ακόμη πως το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου συνεχίζει πάντοτε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, να εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευημερίας όλων των ατόμων με προβλήματα υγείας και ολόκληρου του πληθυσμού.
 
"Η παροχή ποιοτικής, αποτελεσματικής και οικονομικά αποδοτικής φροντίδας προς τους πολίτες διασφαλίζεται από τις κατευθυντήριες αρχές, βασιζόμενες στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ασθενών, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη και την ισότητα στην πρόσβαση", συμπλήρωσε.
 
Τέλος, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανέφερε πως σε κατ` ιδίαν συνάντηση με τη Πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών, επισημάνθηκε η ανάγκη ν` αντιληφθούν οι ίδιοι οι ασθενείς τον "εξαιρετικά σημαντικό" ρόλο των νοσηλευτών και των μαιών.
 
Εξέφρασε ακόμη τη θέση ότι μέσα από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, μπορεί αυτός ο ρόλος να αναδειχθεί με σαφήνεια, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο του βρίσκεται στη διάθεσή τους, για να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ