Ταξιδιωτική οδηγία Βρετανίας για Κύπρο

Ταξιδιωτική οδηγία Βρετανίας για Κύπρο

Ταξιδιωτική οδηγία εξέδωσε το Foreign Office για την Κύπρο.

Η οδηγία εκδόθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου και αναφέρει ότι «η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα για υπηκόους ΗΒ τα οποία τίθενται σε ισχύ από αύριο Σάββατο 14 Μαρτίου.

«Όλοι οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που φθάνουν στην Κύπρο από την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να απομονώνονται για 14 ημέρες.

Όσοι πρόκειται να εγκαταλείψουν την χώρα πριν από το τέλος των 14 ημερών μπορούν να το πράξουν εφόσον δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που έφθασαν στην Κύπρο πριν από τις 14 Μαρτίου δεν επηρεάζονται από αυτά τα μέτρα.

Τα παραπάνω μέτρα αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την επόμενη ειδοποίηση», αναφέρει η οδηγία.

Στην οδηγία γίνεται αναφορά και στις ενέργειες του ψευδοκράτους, αναφέροντας ότι «το βόρειο τμήμα της Κύπρου έθεσε προσωρινή απαγόρευση των Βρετανών υπηκόων που εισέρχονται στο βόρειο τμήμα της Κύπρου από τις 12 Μαρτίου. Αυτή η απαγόρευση αποσκοπεί στην πρόληψη της εξάπλωσης του κορωναϊού (COVID-19), δεν ισχύει για τους Βρετανούς υπηκόους με καθεστώς διαμονής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου».