Γιατροί και νοσηλευτές με διάταγμα επίταξης στη μάχη κατά του ιού

Γιατροί και νοσηλευτές με διάταγμα επίταξης στη μάχη κατά του ιού

Ο ιατρικός και νοσηλευτικός κόσμος της Κύπρου, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της υγείας, ρίχνεται από σήμερα στις 6 το πρωί στη μάχη κατά του κορωνοϊού, στη βάση νέου διατάγματος που εξέδωσε χθες ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σκοπός του διατάγματος είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και η αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, ενώ το διάταγμα εκδόθηκε με γνώμονα τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού.

Δεν περισσεύει κανείς

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του νέου διατάγματος:

Όλοι οι ιατροί, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Μητρώο, τίθενται υπό τις οδηγίες του υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται.
Όλοι οι νοσηλευτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νοσηλευτών, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του υπουργού Υγείας και θα εκτελούν τα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται.
Tα ονόματα των ιατρών και νοσηλευτών που θα τυγχάνουν οδηγιών θα αναρτώνται σε πίνακα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, www.moh.gov.cy ή/και θα ενημερώνονται με άλλον τρόπο που θα αποφασίσει ο υπουργός.
Τα πρόσωπα που θα τυγχάνουν των οδηγιών θα παρουσιάζονται σε χρόνο που θα καθορίζεται στον πίνακα ή/και κατά την ενημέρωσή τους, ο οποίος χρόνος δεν θα είναι μικρότερος των 24 ωρών από την ώρα δημοσίευσης του πίνακα ή/και ενημέρωσης και σε χώρο που θα καθοριστεί ανά περίπτωση για εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
Εάν ιατροί και νοσηλευτές των οποίων τα ονόματα αναρτώνται στον κατάλογο εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο δελτίο Τύπου, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020, ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του, θα αξιοποιούνται σε άλλα καθήκοντα συναφή με τις εργασίες του Υπουργείου Υγείας, ή θα εξαιρούνται γενικά από καθήκοντα, κατά την κρίση του υπουργού. Τα άτομα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες εκδίδονται από καιρό εις καιρό, και οι οποίες κοινοποιούνται και/ή δημοσιεύονται.

Με εισηγήσεις ο ΠΙΣ για ιατρεία κορωνοϊού

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) κατανοεί την ανάγκη επίταξης ιατρών και νοσηλευτών που αποφάσισε η κυβέρνηση, αλλά τονίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν ρυθμίσεις ορθολογιστικής κατανομής ευθυνών που να βασίζονται αυστηρώς στην αναγνωρισμένη από το Ιατρικό Συμβούλιο ειδικότητα του κάθε ιατρού.

Ο ΠΙΣ βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με το αρμόδιο υπουργείο και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία Ιατρείων Δημόσιας Υγείας (Κέντρων Covid-19) για τον νέο κορωνοϊό έχει αποστείλει στο υπουργείο Υγείας συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Μεταξύ άλλων ο ΠΙΣ προτείνει όπως λειτουργήσουν τουλάχιστον 4 ιατρεία σε Λευκωσία και Λεμεσό (δύο ιατρεία για ενήλικες και δύο για παιδιατρικούς ασθενείς) και 2-3 ιατρεία σε κάθε μία από τις υπόλοιπες επαρχίες. Το κάθε ιατρείο για ενήλικες ασθενείς να στελεχώνεται από δύο προσωπικούς γιατρούς και έναν νοσηλευτή, ενώ αντίστοιχα το ιατρείο για παιδιατρικούς ασθενείς να στελεχώνεται από δύο παιδιάτρους και έναν νοσηλευτή.

Οι γιατροί που θα στελεχώνουν τα Ιατρεία Δημοσίας Υγείας θα εναλλάσσονται ώστε να μην χρειάζεται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία του προσωπικού τους ιατρείου. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θα φέρει την κατάλληλη ένδυση με τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (ειδική μπλούζα, μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας, προσωπίδα και γάντια), ενώ το ιατρείο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με όλα τα αναγκαία μέσα.

Η εξέταση ασθενών θα πρέπει να διευθετείται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού από τον προσωπικό γιατρό ή τη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης, προς αποφυγή, κατά το δυνατό, του συνωστισμού στον χώρο αναμονής. Κατά τον ΠΙΣ, επιβάλλεται στα ειδικά διαμορφωμένα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας να διενεργείται δειγματοληψία για εργαστηριακή διερεύνηση των ύποπτων περιστατικών.

Ο ΠΙΣ στην επιστολή του υπογραμμίζει και τα οφέλη από τη δημιουργία αυτών των ιατρείων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αποσυμφόρηση των ιατρείων των προσωπικών γιατρών και των Α’ Βοηθειών από περιστατικά εν δυνάμει μολυσματικά. «Δε διαθέτουν και δεν μπορούν να διαθέτουν όλα τα ιατρεία κατάλληλες υποδομές για πρόληψη μετάδοσης του νέου κορωνοϊού, τόσο μεταξύ των ασθενών όσο και προς το προσωπικό», σημειώνει.

Ετοιμότητα από ιδιώτες

Έτοιμα να ριχθούν στον «πόλεμο» κατά του κορωνοϊού παρουσιάζονται τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων ωστόσο ζητά διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας για τον καταρτισμό ενός δομημένου σχεδιασμού ώστε οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται να είναι στη βάση επιστημονικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΙΝ Σάββα Καδή, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στην κρίση του κορωνοϊού αρκεί να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός. Επίσημα, όπως είπε, δεν τους έχει γίνει κάποια πρόταση από το Υπουργείο Υγείας ωστόσο τα ίδια τα νοσηλευτήρια –και δη οι επιτροπές διαχείρισης κρίσεως του καθενός– έχουν καταρτίσει πλάνα για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

«Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είμαστε έτοιμοι. Οτιδήποτε αποφασιστεί θα πρέπει να είναι στη βάση εντός δομημένου σχεδιασμού», δήλωσε ο κ. Καδής για να προσθέσει πως κινήσεις πανικού δεν βοηθούν. Επαναλαμβάνοντας ο κ. Καδής ότι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας είπε πως έχουν ανταποκριθεί σε όλες τις υποδείξεις των Αρχών σε σχέση με την κρίση του κορωνοϊού. Ακολουθούμε, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, κατά γράμμα τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην αναστολή της λειτουργίας των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών αλλά και στην ακύρωση όλων των χειρουργικών επεμβάσεων που δεν επείγουν (ψυχρά περιστατικά).

ΠΗΓΗ ΠΟΛΙΤΗΣ