Σε λειτουργία η ιστοσελίδα για τις ειδικές άδειες, το επίδομα και την αναστολή

Σε λειτουργία η ιστοσελίδα για τις ειδικές άδειες, το επίδομα και την αναστολή

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας για το Πρόγραμμα Στήριξης για αντιμετώπιση του κορωνοϊου μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την ειδική άδεια, το επίδομα ασθενείας και το σχέδιο αναστολής εργασιών.

Οι πολίτες μπορούν να μπουν στο www.coronavirus.mlsi.gov.cy και να ενημερωθούν για όλα τα θέματα.

Η ιστοσελίδα θα παρέχει τα πιο κάτω:
-Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα Στήριξης του ΥΕΠΚΑ.
-Διασύνδεση με τους ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.
-Αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.
-Παρουσίαση συχνών ερωτήσεων (FAQs), οι οποίες θα εμπλουτίζονται δυναμικά ανάλογα και με τα ερωτήματα που προκύπτουν από τους/τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες.