Απαγόρευση κυκλοφορίας: Μπορείτε να κυκλοφορείτε και με χειρόγραφη βεβαίωση

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Μπορείτε να κυκλοφορείτε και με χειρόγραφη βεβαίωση

Τη δυνατότητα στους πολίτες σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στα έντυπα βεβαιώσεων μετακίνησης που ανακοινώθηκαν, να ετοιμάσουν και να έχουν στην κατοχή τους χειρόγραφη βεβαίωση δίδει η Κυβέρνηση.

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση μετά τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αναφέρεται πως, σε περίπτωση που πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στα έντυπα βεβαιώσεων μετακίνησης που ανακοινώθηκαν, μπορούν να φέρουν μαζί τους χειρόγραφη βεβαίωση που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

το ονοματεπώνυμο,
την ημερομηνία γέννησης,
τον αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου,
τη διεύθυνση κατοικίας,
την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και
τον συγκεκριμένο σκοπό της μετακίνησης
Επισημαίνεται πως ο σκοπός μετακίνησης πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες που εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων όπως καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ