Γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ: Παράταση 12 μηνών

Γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ: Παράταση 12 μηνών

Για τουλάχιστον έναν χρόνο καμιά εταιρεία δεν έχει πρόθεση να πραγματοποιήσει γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ. Από την άλλη όμως, καμιά δεν προτίθεται να αποχωρήσει ή να εγκαταλείψει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς της στην περιοχή.

Πληροφορίες του «ΠΟΛΙΤΗ» αναφέρουν ότι κατά την τελευταία του συνεδρία την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας για παράταση όλων των συμβολαίων της ENI και της Total κατά έναν χρόνο. Εξουσιοδότησε δε τον υπουργό Ενέργειας (προφανώς τη διάδοχό του Νατάσα Πηλείδου) να προωθήσει τις διαδικασίες για ετοιμασία των νέων συμβολαίων, τα οποία θα κατατεθούν αργότερα στο Υπουργικό για την τελική έγκριση. Μετά από τροποποίηση των σχετικών κανονισμών από τη Βουλή πριν από περίπου έναν χρόνο, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, απαλείφθηκαν οι προηγούμενες σχετικά ανελαστικές ρυθμίσεις και το Υπουργικό Συμβούλιο απέκτησε διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει παρατάσεις της συνολικής διάρκειας των συμβολαίων, πέραν των επτά χρόνων. Στους νέους κανονισμούς περιλαμβάνεται πρόνοια που υποχρεώνει τις αδειούχες εταιρείες να υποβάλλουν αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο αίτημα για την παράταση των υποχρεώσεών τους.

Τα αιτήματα για παράταση της ισχύος των συμβολαίων της γαλλοϊταλικής κοινοπραξίας εγκρίθηκαν και από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Υδρογονανθράκων. Η εξέλιξη προφανώς δεικνύει τις σοβαρές καθυστερήσεις που προκαλεί στο γεωτρητικό πρόγραμμα η πανδημία του κορωνοϊού και οι σοβαρές ανατροπές που προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία, και ειδικότερα στον τομέα των υδρογονανθράκων, και από την άλλη την πρόθεση των εταιρειών να εκπληρώσουν σε ευθετότερο χρόνο τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας και να διεκδικήσουν κάθε πιθανότητα για ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων.

Τι αλλάζει

Η παράταση της ισχύος των συμβολαίων αφορά επτά τεμάχια των οποίων τα δικαιώματα κατέχουν η ENI και η Total. Συγκεκριμένα:

Τα συμβόλαια για τα τεμάχια 2, 3, και 9 λήγουν στις 23/1/21 και παρατείνονται κατά έναν χρόνο.
Το συμβόλαιο για το τεμάχιο 11 λήγει στις 5/2/21 και επίσης παρατείνεται κατά έναν χρόνο.
Για το τεμάχιο 6 το συμβόλαιο θα λήξει στις 5/4/2023 αντί στις 5/4/22.
Για το τεμάχιο 7 το συμβόλαιο θα λήξει στις 17/9/23, αντί την ίδια ημερομηνία το 2022.
Και τέλος, το συμβόλαιο για το τεμάχιο 8 παρατείνεται μέχρι τις 5/4/22, αντί της λήξης του στις 5/4/21.
Οι διαφορές που παρατηρούνται στις ημερομηνίες εκπνοής των συμβολαίων οφείλονται στο διαφορετικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η συνεργασία με τις εταιρείες για το κάθε τεμάχιο και σε προηγούμενες παρατάσεις που δόθηκαν για κάποια.

Τι πρέπει να κάνουν

Η παράταση της ισχύος των συμβολαίων της ENI και της Total δεν διαφοροποιούν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επί της ουσίας, επισημοποιείται το πάγωμα του γεωτρητικού-ερευνητικού προγράμματος της χώρας για έναν χρόνο και όλες οι υποχρεώσεις των εταιρειών μετατίθενται αυτούσιες και πρέπει να αναληφθούν εντός των νέων χρονικών πλαισίων.

Πληροφορούμαστε ότι για τα τεμάχια 2, 3, 8, 9 και 11, οι εταιρείες έχουν συμβατική υποχρέωση να πραγματοποιήσουν από μία ερευνητική γεώτρηση στο κάθε ένα.

Για το τεμάχιο 6, οι υποχρεώσεις των εταιρειών αφορούν δύο ερευνητικές γεωτρήσεις.

Μία ερευνητική γεώτρηση και σεισμικές έρευνες πρέπει να πραγματοποιηθούν στο 7.

Θυμίζουμε ότι έχει αναβληθεί για τον Σεπτέμβριο του 2021 και η γεώτρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil – Qatar Petroleum στο τεμάχιο 10 που ήταν προγραμματισμένη για φέτος το καλοκαίρι.