Έγγραφα για 115 πολιτογραφήσεις ζήτησε η Αστυνομία από το Διευθυντή της Βουλής

Έγγραφα για 115 πολιτογραφήσεις ζήτησε η Αστυνομία από το Διευθυντή της Βουλής

Έγγραφα που αφορούν 115 κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος έχει ζητήσει η Αστυνομία από τον Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων Σωκράτη Σωκράτους με τη διαταγή παρουσίασης εγγράφου που του παρέδωσε χθες.

Στη διαταγή παρουσίασης έγγραφου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 6(1) του Νόμου της Ποινικής Δικονομίας, Κεφ. 155, καλείται ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων να παραδώσει στην Αστυνομία έγγραφα που αφορούν σε πολιτογραφήσεις 115 προσώπων.

Συγκεκριμένα, ζητούνται οι πρωτότυποι φάκελοι, έγγραφα που τηρεί και κατέχει σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος για τα εν λόγω πρόσωπα, οι πρωτότυπες επιστολές μαζί με τα παραρτήματα που το Υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τις αιτήσεις για πολιτογράφηση, την καθορισμένη διαδικασία που αφορά το χειρισμό των εγγράφων αυτών και τις πρωτότυπες αποδείξεις παραλαβής / παράδοσης των εγγράφων. Ζητούνται επίσης οποιαδήποτε έγγραφα που αφορούν το χειρισμό και διαδικασία κίνησης, διαβίβασης ή άλλης ενέργειας σε σχέση με τους φακέλους και τις επιστολές των προσώπων που αιτήθηκαν πολιτογράφησή τους με βάση το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

«Αν παραλείψετε να παραδώσετε τα αναφερόμενα έγγραφα χωρίς εύλογη αιτία, διαπράττετε αδίκημα, που τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 3 χρόνια ή με πρόστιμα €2.562 ή και τα δύο», αναφέρεται στη διαταγή.

Η υπόθεση που διερευνά η Αστυνομία αφορά τα ποινικά αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και αποκάλυψης κρατικού απορρήτου, της ενεργούς δωροδοκίας οικείων δημόσιων αξιωματούχων, αδικήματα κατά παράβαση της νομοθεσίας περί κανονισμών ασφαλείας διαβαθμισμένων πληροφοριών, εγγράφων και υλικού και αδικήματα κατά παράβαση του νόμου περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών.

Η διαταγή φέρει επίσης σφραγίδα της Νομικής Υπηρεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ