Τσιούτης για κορωνοϊό: Τι να προσέχετε στους χώρους εργασίας

Τσιούτης για κορωνοϊό: Τι να προσέχετε στους χώρους εργασίας

Προτάσεις με στοιχεία και δεδομένα της διασποράς παρουσίασε το μέλος της επιδημιολογικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας δρ. Κωνσταντίνος Τσιούτης.

Οι εν λόγω προτάσεις παρουσιάστηκαν στη σημερινή ενημέρωση (16/10) που έγινε στις εργοδοτικές οργανώσεις, στις συντεχνίες και τις άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία της επιδημιολογικής ομάδας.

Μεταξύ άλλων ο καθηγητής προτείνει:

Δείτε εδώ: Καραγιάννης: Να ξεχάσουμε τα Χριστούγεννα,εάν συνεχίσουμε με αυτό τον ρυθμό

• Καθορισμός ατόμου / λειτουργού που θα επιβλέπει πρωτόκολλα & διαδικασίες

• Καθημερινή λίστα παρουσιών

• Λίστα αυτο-ελέγχου συμπτωμάτων προσωπικού
• Ομαδοποίηση προσωπικού (χωρισμός σε σταθερές ομάδες εργασίας προσωπικού που δεν θα έχουν επαφή μεταξύ τους, πχ.διαφορετικοί χώροι εργασίας ή/και διαφορετικά ωράρια)

• Τηλε-εργασία / Εργασία από το σπίτι όπου αυτό είναι εφικτό (πχ.κυκλικά στο 30% του προσωπικού)
• Κυκλικό ωράριο / βάρδιες ομάδων προσωπικού, με χρονικό διάστημα μεταξύ αλλαγής βαρδιών

• Ξεχωριστά διαλείμματα προσωπικού/ομάδων
• Προτίμηση συναντήσεων εξ’αποστάσεως/τηλεδιασκέψεων

• Περιορισμός αριθμού και χρόνου παραμονής εξωτερικών επισκεπτών
• Μείωση μη-αναγκαίων ταξιδιών