Συμφωνία Ελληνικής Τράπεζας με NCR για νέες ΑΤΜ ενός του 2019

Συμφωνία Ελληνικής Τράπεζας με NCR για νέες ΑΤΜ ενός του 2019

Συμφωνία με την εταιρεία NCR για την αγορά 100 νέων Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ΑΤΜ), τις τεχνολογικά πιο προηγμένες και αναβαθμισμένες ΑΤΜ της αγοράς, υπέγραψε η Ελληνική Τράπεζα.

Η Ελληνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της συνεχούς τεχνολογικής της ανάπτυξης και της προσαρμογής της στις ανάγκες του μέλλοντος, σύναψε συμφωνία με την εταιρεία NCR για την αγορά 100 νέων Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ΑΤΜ). Πρόκειται για τις τεχνολογικά πιο προηγμένες και αναβαθμισμένες ΑΤΜ της αγοράς.

Οι νέες ΑΤΜ επαναπροσδιορίζουν την έννοια του Self-Service, αφού συνδυάζουν παράλληλα τις τεχνολογικές εξελίξεις με την ανθρωποκεντρική εμπειρία. Είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να προσφέρουν μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών για την πραγματοποίηση και άλλων συναλλαγών, πέραν της απλής ανάληψης και κατάθεσης χρημάτων. Επιπλέον, μέσω των καινοτόμων χαρακτηριστικών τους, κάνουν ακόμα πιο εύκολη για τους πελάτες την προσβασιμότητα σε αυτές και τη χρήση τους.

Η Ελληνική Τράπεζα επενδύει στο μέλλον και, με αυτές τις ΑΤΜ, δίνει στους πελάτες της τη δυνατότητα για μια «πολυκαναλική» (omni-channel) εμπειρία.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • «Έξυπνες» οθόνες αφής
  • Δυνατότητα πολλαπλής εισαγωγής/κατάθεσης επιταγών (έως και 30 επιταγές)
  • Κατάθεση μετρητών με άμεση πίστωση των συνδεδεμένων λογαριασμών ή της πιστωτικής κάρτας
  • Καθορισμός αγαπημένης συναλλαγής για γρήγορη ανάληψη μετρητών
  • Δυνατότητα ανέπαφης ανάγνωσης καρτών (contactless)
  • Ενεργοποιημένη επικοινωνία κοντινού πεδίου (near field communication, NFC)
  • Δυνατότητα εκτύπωσης καταστάσεις λογαριασμών (statements) σε Α4
  • Δυνατότητα ενίσχυσης της ασφάλειας των αυτομαποιημένων συναλλαγών μέσω της χρήσης «έξυπνων» τηλεφώνων (smartphones) αντί χρεωστικών καρτών.

Οι ΑΤΜ αναμένεται να τοποθετηθούν στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας και της πρώην ΣΚΤ εντός του 2019.