Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Οκτώβριο

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Οκτώβριο

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2015 σημείωσε αύξηση 0,59 μονάδες ή 0,52% και έφτασε στις 115,11 μονάδες σε σύγκριση με 114,52 τον Σεπτέμβριο 2015. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και ορισμένων φρέσκων λαχανικών. Μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των πετρελαιοειδών.

Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2015 μειώθηκε με ρυθμό -2,5% όπως και τον Σεπτέμβριο 2015. Αντίστοιχα, ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2014 μειώθηκε με ρυθμό -0,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, ο Δείκτης σημείωσε μείωση -2,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως και η ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

times