Αρνητικοί ρυθμοί για τρίτη διαδοχική χρονιά στη βιομηχανία

Αρνητικοί ρυθμοί για τρίτη διαδοχική χρονιά στη βιομηχανία

Την κατηφόρα έχουν πάρει από το 2012 όλοι οι βιομηχανικοί τομείς, με εξαίρεση αυτόν της επεξεργασίας λυμάτων.

Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους, για τέταρτη συνεχή χρονιά, παρουσίασε το 2014 ο τομέας της βιομηχανίας, σύμφωνα με έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, με τη συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές να μειώνεται πέρσι στο 8,0%, από 8,1% το 2013.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο ρυθμός αυτός (με βάση την προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές αγοράς 2005 με τη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδεσης) στο σύνολο του τομέα παρουσίασε μείωση 1,6% το 2014, σε σύγκριση με μείωση 6,5% το 2013 και 8,2% το 2012.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η μεταποίηση παρουσίασε συρρίκνωση 2,0%, τα ορυχεία και λατομεία 11,7%, η παροχή ηλεκτρισμού 0,6%, ενώ η παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων σημείωσε οριακή αύξηση 0,1%.

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του βιομηχανικού τομέα σε τρέχουσες τιμές αγοράς μειώθηκε το 2014 κατά 6,6% φτάνοντας τα €3.568,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με €3.822,6 εκατομμύρια το 2013.

Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αγοράς εκτιμάται ότι ανήλθε στα €1.263,2 εκατομμύρια σε σχέση με €1.335,9 εκατομμύρια το 2013, σημειώνοντας μείωση 5,4%. Η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές έφτασε το 2014 στο 8,0%, από 8,1% το 2013.

Η απασχόληση στο σύνολο του τομέα υπολογίζεται ότι μειώθηκε στις 31,4 χιλιάδες από 32,9 χιλιάδες το 2013 και αποτελούσε το 8,8% του επικερδώς απασχολούμενου πληθυσμού. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε από 4.968 άτομα το 2013 σε 4.713 άτομα το 2014.