225 εκ. από τράπεζες για χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων

225 εκ. από τράπεζες για χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων

Την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη σύναψη δανείων από τράπεζες στην Κύπρο, ύψους συνολικά 225 εκατομμυρίων ευρώ, με τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για την Τράπεζα Κύπρου που θα λάβει δάνειο ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, την RCB που θα λάβει δάνειο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, την Cyprus Development Bank που θα πάρει δάνειο ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, την Ελληνική Τράπεζα που θα λάβει δάνειο ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ και την Universal Savings Bank που θα πάρει δάνειο ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος δήλωσε μετά τη συνεδρία του σώματος πως "το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύναψη δανείων με την Τράπεζα Κύπρου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, με την Russian Commercial Bank ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, με την Cyprus Development Bank ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, την Ελληνική Τράπεζα ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ και την Universal Savings Bank ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Κύπρο".

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως είναι μια απόφαση για διεύρυνση και επέκταση του επιτυχημένου προγράμματος με την ΕΤΕπ για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Είναι μια κυλιόμενη διαδικασία, και επειδή το σχέδιο ήταν πολύ πετυχημένο "επεκτείνεται και με άλλες τράπεζες, και διευρύνεται και το ποσό των δανείων που εξασφαλίζουν αυτές οι τράπεζες, ώστε να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις", σημείωσε.