Κυπριακά κρατικά ομόλογα αξίας 285 εκ. ευρώ αγόρασε η ΕΚΤ μέχρι το Νοέμβριο

Κυπριακά κρατικά ομόλογα αξίας 285 εκ. ευρώ αγόρασε η ΕΚΤ μέχρι το Νοέμβριο

Κυπριακά κρατικά ομόλογα, συνολικής αξίας €285 εκατομμυρίων, αγόρασε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Αγορών Στοιχείων Ενεργητικού του Δημόσιου Τομέα (PSPP) στις δευτερογενείς αγορές, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται από το Μάρτιο του 2015.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΚΤ, εντός Νοεμβρίου το ευρωσύστημα αγόρασε κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα αξίας €97 εκ.

Εξάλλου, στο πλαίσιο του προγράμματος PSPP, η ΕΚΤ αγόρασε από το Μάρτιο που άρχισε τις αγορές ομολόγων μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου του 2015 ομόλογα κρατών της Ευρωζώνης συνολικής αξίας €461,91 δισεκατομμύρια. Μόνο την εβδομάδα που έληξε στις 4 Δεκεμβρίου, το ευρωσύστημα αγόρασε κρατικά ομόλογα αξίας €11,29 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η ΕΚΤ προέβη μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου σε αγορά ομολόγων που έχουν εξασφαλίσει περιουσιακά στοιχεία (ABS) συνολικής αξίας €15,33 δισ. και σε αγορά καλυμμένων ομολόγων αξίας €139,92 δισ.

Το Ευρωσύστημα πραγματοποίησε αγορές κυπριακών κυβερνητικών ομολόγων για πρώτη φορά στο πλαίσιο του PSPP, τον Ιούλιο 2015.

Η συμπερίληψη των κυπριακών κυβερνητικών ομολόγων στο διευρυμένο πρόγραμμα αγορών αναμένεται να συνεχίσει να έχει άμεσα οφέλη για την Κύπρο, κυρίως μέσω της περαιτέρω μείωσης του κόστους δανεισμού της κυπριακής Δημοκρατίας, και έμμεσα, μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης γενικότερα στην κυπριακή οικονομία και ειδικότερα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Οι αγορές διενεργούνται στη δευτερογενή αγορά κυρίως από κατόχους κυπριακών κυβερνητικών ομολόγων, δηλαδή τράπεζες και επενδυτικά ταμεία, τα οποία είναι διατεθειμένα να ρευστοποιήσουν μέρος των επενδύσεων τους σε κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα.

Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εντός Δεκεμβρίου αποφασίστηκε η επέκταση της λήξης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης κατά έξι μήνες, μέχρι το Μάρτιο του 2017. Στόχος του Προέδρου της ΕΚΤ Μάριου Ντράγκι είναι να αυξήσει, μέσω του προγράμματος αγοράς ομολόγων, τον ισολογισμό της κατά €1,1 τρισεκατομμύριο και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που δημιουργεί η παρατεταμένη περίοδος πολύ χαμηλού πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.