Ανω του 1 τρισ. δολάρια για δωροδοκίες ετησίως, λέει ο Επίτροπος Εθελοντισμού

Ανω του 1 τρισ. δολάρια για δωροδοκίες ετησίως, λέει ο Επίτροπος Εθελοντισμού

Κάθε χρόνο πληρώνονται σε όλο τον κόσμο για δωροδοκίες πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια γεγονός που εντείνει τη διαφθορά, αποτελεί τροχοπέδη στην πρόοδο και αποστερεί πόρους για επενδύσεις, αναφέρει, σε ανακοίνωση του με την ευκαιρία της αυριανής Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς, ο Επίτροπος Εθελοντισμού.

 

«Τη διαφθορά μάχεται εδώ και χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια». Η οργάνωση εκτιμά ότι σχεδόν το 70% των χωρών σε διεθνές επίπεδο αντιμετωπίζει «σοβαρό πρόβλημα» φαινόμενων δωροδοκίας και δωροληψίας στο δημόσιο τομέα. Διαπιστώνει επιδείνωση του φαινομένου και ζητεί όπως καταβληθεί προσπάθεια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομη δραστηριότητα», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η διαφθορά στην εποχή μας εμφανίζεται με διάφορες μορφές και επιφέρει πλήθος αρνητικών συνεπειών μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι επιδεινώνει την φτώχεια, αναστέλλει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και αλλοιώνει την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ληφθούν μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς και μέτρα που να συμβάλλουν στη διαφάνεια αφού η εξάλειψη της διαφθοράς και κατ’ επέκταση των επιβλαβών επιπτώσεων της είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ευημερία των λαών. Για να επιτευχθεί μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και απαλλαγμένη από τη διαφθορά κοινωνία χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή όλων και κυρίως των νέων. Κάθε κράτος πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς μέσα από την καλλιέργεια πνεύματος διαφάνειας, λογοδοσίας και του κράτους δικαίου», καταλήγει.