Νεοφυείς επιχειρήσεις παρουσίασαν τις ιδέες τους σε εκδήλωση του CIPA

Νεοφυείς επιχειρήσεις παρουσίασαν τις ιδέες τους σε εκδήλωση του CIPA

Δεκατρείς επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) παρουσίασαν σήμερα τις καινοτόμες ιδέες, υπηρεσίες και προϊόντα τους ενώπιον διακεκριμένων ξένων και ντόπιων επενδυτών, στο πλαίσιο του Invest Cyprus Start-up Demo Day που διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Κύπρο ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA).

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CIPA, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Κωνσταντίνος Πετρίδης, δήλωσε ότι “στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Δράσης για Μεταρρύθμιση και Ανάπτυξη, η υποστήριξη, προώθηση και ενίσχυση των επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο αποτελούν προτεραιότητες της Κυβέρνησης”.

Ο κ. Πετρίδης είπε ότι “προτεραιότητά μας δεν είναι απλώς η δημιουργία νέων, αλλά η ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας”.

Πρόσθεσε ότι “στην προσπάθεια αυτή, η δημιουργία ενός δικτύου, μέσω του οποίου οι ιδέες μπορούν να έρθουν σε επαφή με πιθανή χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντική και για τον σκοπό αυτό επικροτούμε τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και παρόμοιες προσπάθειες που γίνονται από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα”.

Ο Πρόεδρος του CIPA, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, είπε ότι “η σημασία της επιχειρηματικότητας έγκειται στην ικανότητά της να δίνει ώθηση στις προοπτικές και να επεκτείνει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, να εξελίσσει τους τομείς έρευνας και ανάπτυξης και να προωθεί αποτελεσματικούς τρόπους εξυπηρέτησης της οικονομίας στο σύνολό της”.

Ανέφερε ότι “ειδικά σήμερα, τα start-ups είναι πολύ περισσότερα από καινοτόμα μέσα υλοποίησης ιδεών. Μπορούν να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη ποικιλοτρόπως”.

, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Κωνσταντίνος Πετρίδης, δήλωσε ότι “στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Δράσης για Μεταρρύθμιση και Ανάπτυξη, η υποστήριξη, προώθηση και ενίσχυση των επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο αποτελούν προτεραιότητες της Κυβέρνησης”.

Ο κ. Πετρίδης είπε ότι “προτεραιότητά μας δεν είναι απλώς η δημιουργία νέων, αλλά η ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας”.

Πρόσθεσε ότι “στην προσπάθεια αυτή, η δημιουργία ενός δικτύου, μέσω του οποίου οι ιδέες μπορούν να έρθουν σε επαφή με πιθανή χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντική και για τον σκοπό αυτό επικροτούμε τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και παρόμοιες προσπάθειες που γίνονται από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα”.

Ο Πρόεδρος του CIPA, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, είπε ότι “η σημασία της επιχειρηματικότητας έγκειται στην ικανότητά της να δίνει ώθηση στις προοπτικές και να επεκτείνει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, να εξελίσσει τους τομείς έρευνας και ανάπτυξης και να προωθεί αποτελεσματικούς τρόπους εξυπηρέτησης της οικονομίας στο σύνολό της”.

Ανέφερε ότι “ειδικά σήμερα, τα start-ups είναι πολύ περισσότερα από καινοτόμα μέσα υλοποίησης ιδεών. Μπορούν να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη ποικιλοτρόπως”.